Sacie a prívodové hadice

Požiadavky v stabilných koľajách

V oblasti podtlaku, napríklad pri odsávaní kvapalín, narážajú tradičné hadice na svoje hranice. Tu splní svoju úlohu hadica RAUSPIRAFLEX.

Charakteristickým prvkom všetkých verzií je špirálovité armovanie z Polyesteru, tvrdého PVC alebo oceľového drôtu. Toto armovanie obstaráva odolnosť proti vákuu, bez toho by mala negatívny vplyv na flexibilitu alebo jednoduchosť montáže.