Rehau_R1_R2_R3 - 1077691

PVC Studničné potrubie

Výroba a materiál

Výroba špecializovaných studničných výstrojí podlieha mimoriadne prísnym požiadavkám na kvalitu, berúc do úvahy všetky príslušné konštrukčné a hygienické špecifikácie.

Hladké perforované aj neperforované rúry vyrobené z nemäkčeného polyvinylchloridu PVC-U určené na vystrojenie studní.

Konštrukcia rúry je plnostenná z A1 materiálu bez použitia plnív či recyklátu.

Oblasť použitia

  • Studne na čerpanie pitnej vody v poľnohospodárstve, priemysle, vodárenstve, komunálnej a súkromnej sfére.
  • Studne na čerpanie úžitkovej vody, prípadne čerpanie spodnej vody za účelom zníženia hladiny spodnej vody.
  • Geotechnické prieskumné a monitorovacie vrty.

Výrobný program

  • Neperforované (plné) rúry v priemeroch DN/OD 113 až 200 mm.
  • Perforované rúry (štrbinové filtre) od DN/OD 113 do 200 mm.
  • Štandardné dĺžky rúr sú 2 a 4 m, rúry sa spájajú hrdlovým spojom bez závitu alebo so závitom. Spoj je možné dodatočne doplniť o tesnenie príslušného rozmeru.
  • Hrdlový závitový spoj je vyrábaný podľa DIN 4925-2.

Na požiadanie možné vyrobiť až do priemeru DN/OD 400 mm v rôznych hrúbkach stien a dĺžok potrubí.

Engineering progress

Enhancing lives