REHAU Group pozastavuje svoju obchodnú činnosť v Rusku

07.03.2022

Vývoj krízy a utrpenie ľudí na Ukrajine sme vnímali so šokom a veľkým znepokojením. Ako spoločnosť, ktorá pôsobí na Ukrajine, ako aj v Rusku a Bielorusku, zdôrazňujeme svoj postoj:

 • Dôrazne odsudzujeme útok na Ukrajinu a jej obyvateľov.
 • Je to vojna proti ľudskosti, slobode nás všetkých a mieru v Európe.
 • A teda proti hodnotám, za ktoré sa ako skupina REHAU so všetkými našimi podskupinami zasadzujeme.
    

Rozhodli sme sa pozastaviť naše operácie v Rusku a Bielorusku až do odvolania.

Pôjde o riadne a dúfajme, že dočasné zastavenie činnosti. Miestni zamestnanci a všetky dotknuté obchodné jednotky budú včas a podrobne informovaní o konkrétnych podrobnostiach.

Najmä Rusko, kde pôsobíme už mnoho rokov, je pre nás dôležitým trhom. Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení tak, aby sme mohli obnoviť naše aktivity v oboch krajinách.

Našou prioritou je teraz bezpečnosť našich kolegov a ich rodín na Ukrajine a tých, ktorí krajinu opúšťajú. Už pred časom sme začali pripravovať možné núdzové plány. Konkrétna pomoc prebieha na rôznych úrovniach:

 • Prostredníctvom fondu núdzovej pomoci "Rodina pre rodiny", ktorému spoločnosť poskytla značnú sumu na poskytnutie okamžitej pomoci, ale aj na neskoršiu podporu obnovy.
 • Prostredníctvom krízovej pracovnej skupiny, ktorá koordinuje podporu pre náš tím na Ukrajine, ale aj pre ľudí na úteku. V tejto súvislosti sme v neustálom kontakte s miestnym vedením.
 • A prostredníctvom účtu, ktorý sme zriadili pre dary od našich 20 000 zamestnancov na celom svete.  


Dúfame v mierový výsledok a naše myšlienky zostávajú so všetkými, ktorých sa konflikt dotýka.

Dr. Veit Wagner, President REHAU Group

Dr. Veit Wagner
President REHAU Group 

Press contact

Silvia Sivakova

Marketing and Communication Manager
+421268209125
silvia.sivakova@rehau.com


Vývoj krízy a utrpenie ľudí na Ukrajine sme vnímali so šokom a veľkým znepokojením. Ako spoločnosť, ktorá pôsobí na Ukrajine, ako aj v Rusku a Bielorusku, zdôrazňujeme svoj postoj:

 • Dôrazne odsudzujeme útok na Ukrajinu a jej obyvateľov.
 • Je to vojna proti ľudskosti, slobode nás všetkých a mieru v Európe.
 • A teda proti hodnotám, za ktoré sa ako skupina REHAU so všetkými našimi podskupinami zasadzujeme.  

Rozhodli sme sa pozastaviť naše operácie v Rusku a Bielorusku až do odvolania.

Pôjde o riadne a dúfajme, že dočasné zastavenie činnosti. Miestni zamestnanci a všetky dotknuté obchodné jednotky budú včas a podrobne informovaní o konkrétnych podrobnostiach.

Najmä Rusko, kde pôsobíme už mnoho rokov, je pre nás dôležitým trhom. Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení tak, aby sme mohli obnoviť naše aktivity v oboch krajinách.

Našou prioritou je teraz bezpečnosť našich kolegov a ich rodín na Ukrajine a tých, ktorí krajinu opúšťajú. Už pred časom sme začali pripravovať možné núdzové plány. Konkrétna pomoc prebieha na rôznych úrovniach:

 • Prostredníctvom fondu núdzovej pomoci "Rodina pre rodiny", ktorému spoločnosť poskytla značnú sumu na poskytnutie okamžitej pomoci, ale aj na neskoršiu podporu obnovy.
 • Prostredníctvom krízovej pracovnej skupiny, ktorá koordinuje podporu pre náš tím na Ukrajine, ale aj pre ľudí na úteku. V tejto súvislosti sme v neustálom kontakte s miestnym vedením.
 • A prostredníctvom účtu, ktorý sme zriadili pre dary od našich 20 000 zamestnancov na celom svete.  


Dúfame v mierový výsledok a naše myšlienky zostávajú so všetkými, ktorých sa konflikt dotýka.

Dr. Veit Wagner, President REHAU Group

Dr. Veit Wagner
President REHAU Group

Press contact

Silvia Sivakova

Marketing and Communication Manager
+421268209125
silvia.sivakova@rehau.com


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection