Dopravné staviteľstvo

Bezpečnosť a kvalita cestných komunikácií: sortiment pre dopravné staviteľstvo od REHAU!

Na to, aby mohli dopravné komunikácie odolávať extrémnym teplotám a podmienkam dlhé desaťročia, musia mať najlepšiu kvalitu. Firma REHAU ponúka v oblasti cestného staviteľstva špecifické systémy, ktoré vsakovaním zabraňujú škodám vznikajúcim z naplavenín a udržujú dlhodobú stabilitu ciest. Drenážne systémy ponúkajú kompletný systém odovodnenia staveniska, ciest a väčších plôch v poľnohospodárstve. Sortiment geosyntetík ponúka geotextílie a geomrežoviny zo syntetických vlákien, ktoré sú potrebné na filtrovanie, oddeľovanie a stabilizáciu v cestnom aj pozemnom staviteľstve. Dôležité dopravné miesta ako núdzové pristávacie dráhy, nástupištia, mosty alebo nájazdy je možné temeperovaním udržiavať bez ľadu a snehu.

Highlighty

Drenážne rúry RAUDRIL Rail PP

RAUDRIL Rail PP sú kruhové plnostenné hladké drenážne rúry na použitie pri náročnom odvodňovaní. Rúry možno ...