Kompletný systém drenážovania stavebných pozemkov

Popis

RAUDREN G kompletný systém
RAUDREN G kompletný systém

Kompletný systém drenážovania stavebných pozemkov

Výskytu vzdutej vody, spôsobenej zrážkami alebo podzemnou vodou je možné zabrániť plošnou drenážnou vrstvou na stavenisku. Pritom je veľmi dôležité ochrániť pred vodou všetky časti stavby založené v zemi. Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby vzdutá voda zasiahla steny stavby a je nevyhnutné túto vodu bezpečne odviesť drenážnym systémom.

Drenážne rúry RAUDREN spĺňajú všetky požadované funkcie podľa DIN 4095:

 • Bezpečné oddelenie stavebného objektu od vlhkej pôdy
 • TERRAM – Drenážna rohož a vrstva drenáže ako ochranná vrstva na izoláciu stavby
 • Odvod spodnej vody tyčovou drenážnou rúrou RAUDREN
 • Možnosť kontroly a preplachovania cez drenážnu šachtu RAUDREN
 • Filtračná geotextília RAUMAT na ochranu drenážnej vrstvy pred zanášaním jemnými časticami

Výhody

RAUDREN G kompletný systém
RAUDREN G kompletný systém

Výhody

 • Kompletný systém podľa DIN 4095
 • Drenážna rúra v tyčiach
 • Robustná kontrolná šachta DN 315
 • Drenážna rohož s vysokým koeficientom odtoku

Systémové komponenty

RAUDREN G kompletný systém
RAUDREN G kompletný systém

Systémové komponenty

 • RAUDREN drenážna šachta DN 315
 • RAUDREN G tyčová drenážna rúra
 • Adaptér / redukcia
 • Drenážna rohož TERRAM 1B1
 • Geotextília RAUMAT