Drenážne systémy

Naše riešenia pre odvodňovanie dopravných a pozemných stavieb

Perfektný drenážny systém zodpovedajúci presným požiadavkám je nevyhnutný na zabezpečenie hospodárnosti a bezpečnosti dopravných stavieb a budov. Drenážny systém zabraňuje vzniku škôd na cestách vznikajúcich presakovaním vody, zabezpečuje trvalú stabilitu koľajových tratí a využíva sa pri príprave stavebného pozemku, čím sa predchádza vzniku poškodení na budovách spôsobených podzemnou vodou. Na nasledujúcich stranách nájdete obsiahle informácie o našich systémoch, ako aj odporúčania na ich použitie, prepravu a zabudovanie.