Drenážne rúry RAUDRIL Rail PP

Popis

RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry
RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry - vysokozaťažiteľné rúry pre výstavbu tunelov a železníc

Vysokozaťažiteľné rúry na odvodňovanie železničných stavieb a tunelov

RAUDRIL Rail PP sú kruhové plnostenné hladké drenážne rúry na použitie pri náročnom odvodňovaní. Rúry možno zabudovať priamo v zaťažovanej oblasti koľajového telesa a podľa statických požiadaviek sú k dispozícii riešenia v kruhovej tuhosti SN8 a SN16.

Vlastnosti:

 • Rozmery DN 160, 200, 250, 315 a 400
 • Stavebná dĺžka: 5 m
 • Zárezy: čiastočne perforované rúry LP (zárezy cca 220°), viacúčelové rúry MP (zárezy cca 116°, vodotesné hrdlové spoje s tesniacim krúžkom), celoperforované rúry TP (zárezy cez celý prierez rúry), prepravná rúra UP (bez zárezov, vodotesná s tesniacim krúžkom, na transport priesakovej vody)
 • Štandardná šírka zárezu 5 mm, vstupná plocha pre vodu > 100 cm²/m
 • Farba: modrá
 • Kruhová tuhosť podľa EN ISO 9969 > 8 kN/m² = SN8
 • Pri železničných stavbách možnosť dodania aj ako SN16
 • Dozor nad kvalitou prostredníctvom akreditovaného skúšobného ústavu
 • Kompatibilné s rúrami Awadukt PP

Výhody

RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry
RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry - vysokozaťažiteľné rúry pre výstavbu tunelov a železníc

Výhody

Vysokozaťažiteľný rúrový systém z nezničiteľného PP-HM podľa STN EN 1852

 • Použiteľné pri vysokom statickom a dynamickom zaťažení
 • Vysokotlakový preplach až do 340 bar
 • Vynikajúce hydraulické vlastnosti vďaka hladkej vnútornej ploche rúry a úzkym toleranciám hrdiel. Pokládka je možná aj pri malom spáde
 • Štandardné 5 mm zárezy zabraňujú tvorbe kapilárnej vody a jej vzlínaniu
 • Odolnosť voči bodovému zaťaženiu, žiadne obmedzenie priemeru zrna na výstelku lôžka
 • Odolnosť voči poškodeniu pri páde
 • Rýchle zabudovanie vďaka 5 m stavebným dĺžkam a nasunutým hrdlám
 • Bezpečná pokládka označením vrchnej časti rúry
 • Garantované dlhodobé vlastnosti materiálu, výroba bez pridania plnív

Výrobný sortiment

RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry
RAUDRIL Rail PP Drenážne rúry - vysokozaťažiteľné rúry pre výstavbu tunelov a železníc

Výrobný sortiment

 • Čiastočne perforované, viacúčelové, celoperforované rúry s 5 mm zárezmi ako aj prepravné rúry
 • Sortiment tvaroviek (pozri „AWADUKT PP")
 • Šachty Raudril-Rail z PP, DN 400 a 500 (pozri "RAUDRIL Rail Šachta")
 • Šachta DN 1000 (pozri AWAŠACHTA PP DN 1000)
 • RAURECO Kontrolná šachta DN 625 (pozri "RAURECO Kontrolná šachta DN 625")