ARMAPAL

Popis

ARMAPAL – slúži na vystuženie asfaltovaných dopravných plôch

ARMAPAL umožňuje trvalú a cenovo výhodnú sanáciu.

ARMAPAL je výstužný (armovací) geokompozit zo sklených vlákien na vystuženie bitumenových dopravných plôch.

Vďaka svojej pevnosti v ťahu znižuje tento geokompozit sklon k tvorbe trhlín v kryte vozovky a podchytením ťahového napätia zvyšuje životnosť vrchnej vrstvy vozovky.

Možnosti použitia:

ARMAPAL je vhodný na:

 • Čiastočnú alebo úplnú sanácia bitumenových dopravných plôch na vystuženie novej asfaltovej vrstvy
 • Rozšírenie asfaltových dopravných plôch, na vystuženie nových pripojených častí
 • Dodatočné vyhotovenie výkopov pre potrubia pri bitumenových dopravných plochách na vystuženie plôch nad hranami výkopov
 • Prestavanie betónových vozoviek s bitumenovými krycími vrstvami na plnoplošné vystuženie novej krycej vrstvy

Výhody

Výhody

ARMAPAL G, GL a plus prinášajú výhody ako vystuženie asfaltových vrstiev v dopravnom staviteľstve a pri stavbe letísk:

 • Preberajú ťahové napätia vyskytujúce sa v bitumenovej povrchovej vrstve a roznášajú ich na väčšiu plochu
 • Znižujú tvorbu reflexných trhlín
 • Zlepšujú dynamickú zaťažiteľnosť a správanie sa pri únave bitumenových vrstiev
 • Spomaľujú vznik reflexných trhlín
 • Spomaľujú tvorbu trhlín nad pripájacími škárami pri rozšírení vozovky a výkopov
 • Predlžujú intervaly sanácie o 3- až 4-násobok oproti nevystuženému asfaltu
 • Dlhodobo znižujú náklady na sanáciu
 • Minimálna rozťažnosť cca 2 % a vďaka nej schopnosť absorbovať ťahové napätia aj pri nízkej rozťažnosti prípustnej pre asfaltové vrstvy (v protiklade k plastovým mrežovinám alebo geotextíliám)
 • Odolnosť voči vysokej teplote do 840 °C, vhodné na zabudovanie do liateho asfaltu
 • Vystužené plochy sa dajú neskôr bez problémov vyfrézovať a vyfrézovaný materiál sa môže opäť použiť s ARMAPAL-om
 • Nezaťažujú životné prostredie

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

Ponúkaný výrobný sortiment zahŕňa viaceré možnosti použitia:

 • ARMAPAL G 5/5, otvorená mrežovina s minim. pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 50 kN/m
 • ARMAPAL G 10/10, otvorená mrežovina s minim. pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 100 kN/m
 • ARMAPAL GL 5/5, plnoplošná mrežovinová štruktúra s minim. pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 50 kN/m
 • ARMAPAL GL 10/10, plnoplošná mrežovinová štruktúra s minim. pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 100 kN/m
  • Šírka návinu: 1,12 m, 2,25 m a 4,5 m
  • Dĺžka návinu: 100 resp. 50 m