Vykurovanie & temperovanie

Odstraňovanie ľadu a snehu pomocou prírodného tepla.

Na odstránenia ľadu a snehu v zime z dopravných ciest, mostov, nástupiští alebo výhybiek sa vynakladajú vysoké prostriedky a množstvo času. Tento problém sa dá spoľahlivo riešiť pomocou systémov plošného temperovania od REHAU, ktoré sú založené na princípe využitia geotermálnych zdrojov energie.

Výhody v zime:
-
Zníženie nehodovosti
- Zvýšenie bezpečnosti plôch so zvýšenou tvorbou poľadovice
- Žiadne náklady na posýpanie a odhŕňanie snehu
- Nie je potrebný posyp soľou, resp. jej použitie sa dá výrazne znížiť
- Vďaka automatickej regulácii nepotrebuje temperovacie zariadenie žiadnu obsluhu

Výhody v lete:
-
Zvýšenie životnosti vozoviek
- Rýchlejšia regenerácia pôdy vďaka absorbovanému slnečnému žiareniu
- Doplnková elektrická energia pre priľahlú infraštruktúru
- Zníženie tvorby koľají na vozovkách
- Zníženie hrozby aquaplaningu (šmyku na vodnom filme)

Použitie plošného temperovania a obnoviteľných zdrojov energie vedie k výraznému zníženiu emisií CO2 a nezaťažuje ani nepoškodzuje životné prostredie posypovou soľou.

Z kritických dopravných plôch je potrebné v zime odstraňovať ľad a sneh, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť. Dá sa to dosiahnuť pomocou zabudovaných rúrkových kolektorov, ktoré sú napojené na obnoviteľné zdroje energie. Ohrevné médium cirkuluje v systéme, pozostávajúcom z rúrkového kolektora, cirkulačného čerpadla a sond zemného tepla, alebo podobného zariadenia na získavanie tepla zo zeme. V zime sa teplo zo zeme prepraví k povrchu a udržiava plochy bez ľadu a snehu. Ak je potrebná dodatočná energia, je možné použiť tepelné čerpadlo v spojení s geotermickým zdrojom energie. V lete odoberajú rúrkové kolektory teplo z vozoviek a dodávajú ho s pomocou zemných sond ďalej do pôdy. Prísun tepla prispieva k rýchlejšej regenerácii priľahlej pôdy. Na vozovkách sa vďaka ochladzovaniu nevytvárajú koľaje a predĺžuje sa ich životnosť.

Oblasť použitia:
-
Nástupištia
- Mosty
- Parkoviská
- Nemocničné a požiarne príjazdy
- Nakladacie rampy
- Vjazdy a výjazdy z tunelov
- Pešie zóny
- Letiská: letištné plochy, ako aj štartovacie a pristávacie dráhy
- Pristávacie plochy pre vrtuľníky