Kanalizácia a hospodárenie s dažďovou vodou

Zabezpečenie pitnej vody

Zásobovanie pitnou vodou s najvyššími štandardmi hygieny a bezpečnosti, bez ohľadu na to kde.

Kanalizácia

Dlhoživotné kanalizácie AWADUKT HPP na najvyššej úrovni.

Čistiareň odpadových vôd

REHAU systémy na čistenie odpadových vôd.

Hospodárenie s dažďovou vodou

Zabezpečenie odvodnenia dažďovej vody vďaka RAUSIKKO.

Sanácia rúr

Sanácia existujúcich potrubných systémov s osvedčeným REHAU U-Liner

Systémy pre hospodárenie s vodou - neoceniteľnou súčasťou nášho života

V prirodzenom kolobehu vody nevyjde ani jedna kvapka nazmar. Tento perfektný systém v prírode je vzorom pre riešenia vyvinuté firmou REHAU, ktoré zaisťujú najmä v oblastiach s nedostatkom vody životne dôležité zdroje pre budúce generácie. V krajinách s dostatkom vody zase pomáhajú zabraňovať zmenšovaniu zásob vody s dôrazom na ochranu životného prostredia. Systémy od firmy REHAU nás sprevádzajú počas celého kolobehu vody v našom živote od zásobovanie pitnou vodou, cez hospodárenie s dažďovou vodou až po odvedenie a spracovanie odpadovej vody. Vynikajúce vlastnosti polymérov garantujú nepriepustnosť a spoľahlivosť až 100 rokov.