Využívanie dažďovej vody

Voda znamená život, rast a pokrok. Zásoby pitnej vody na Zemi sú však obmedzené. Dažďová voda môže nahradiť v niektorých prípadoch pitnú vodu, a tým šetriť zásoby. Takmer v celej strednej Európe môžeme zaznamenať dostatok zrážok. V prípade, že budeme zachytávať dažďovú vodu do nádrže, potom ju pumpou presunieme do domu, získame zadarmo dažďovú vodu na splachovanie toalety a na pranie, nemusíme na to použiť pitnú vodu. Nevyužitú dažďovú vodu môžeme vsakovať priamo do podložia a kolobeh vody môže pokračovať.


Využitie dažďovej vody na zavlažovanie záhrady
So systémom RAURAIN I na zavlažovanie záhrady je možné vybudovať kompletné zariadenie rýchlo a jednoducho. Systém obsahuje všetky potrebné komponenty: podzemnú nádrž z polyetylénu vrátane poklopu, filtračného koša a záhradný set, ktorý obsahuje pumpu, tlakovú hadicu a zásuvku. Keďže nie je potrebné vykonávať žiadnu montáž v dome, je možné toto zariadenie zabudovať pri dome aj dodatočne.

Využitie dažďovej vody v dome a v záhrade
Maximálna úspora pitnej vody vzniká vtedy, ak dažďovú vodu nevyužívame len na zavlažovanie záhrady, ale s ňou splachujeme na toalete alebo v nej perieme. Systém RAURAIN II obsahuje okrem podzemnej nádrže objemový filter, kompaktnú jednotku a nasávaciu hadicu s plávajúcim zariadením na odber vody.