RAUVIA Špeciál PE-HD Kanalizačná rebrovaná rúra

Popis

RAUVIA Špeciál rebrovaná kanalizačná rúra

Vysokozaťažiteľný kanalizačný systém ponúka nové dimenzie využitia.

RAUVIA Špeciál z PE-HD sa využíva ako odpadová a dažďová kanalizačná rúra podľa STN EN 13476. Okrem použitia ako veľkopriemerové potrubie na odvedenie odpadových a dažďových vôd sa RAUVIA Špeciál využíva na retenciu dažďovej vody. V perforovanom prevedení je systém vhodný na vsakovanie s veľkým akumulačným objemom a prepravnou kapacitou.

Pre obzvlášť náročné požiadavky je možné použiť RAUVIU Špeciál z PP SN16.

 • Vysokozaťažiteľný kanalizačný systém z PE-HD, s profilovanou, čiernou vonkajšou stenou a hladkou, fialovou vnútornou stenou
 • Koncipované podľa STN EN 13476
 • Kruhová tuhosť SN4 a SN8 z PE-HD podľa ISO 9969 na použitie pri vysokých statických a dynamických zaťaženiach
 • Kruhová tuhosť SN8 a SN16 z PP podľa STN EN 13476
 • Rozmery OD/ID 200 - 1200
 • Rozsiahly sortiment tvaroviek a šácht
 • Málo spojov vďaka 6m stavebným dĺžkam
 • Od DN ID 500 dodávané s navareným hrdlom
 • Trvalá tesnosť systému až do 0,5 bar podľa STN EN 1277
 • 100% recyklovateľné
 • Príklady použitia: splašková kanalizácia, retenčný kanál, hlavný odvod vody, drenážna rúra, vsakovanie dažďovej vody

Výhody

Výhody

Nízka hmotnosť rúr Vás presvedčí nielen pri pokládke a manipulácii, ale môže zabodovať aj technickými vlastnosťami.

Využite výhody rúr Rauvia Špeciál:

 • Jednoduchá a rýchla pokládka
 • Vysoká technická bezpečnosť: tvárnosť bez prasknutia najmenej 30%
 • Vysoký hydraulický výkon a oderuvzdornosť, preplachovateľné pod vysokým tlakom
 • Hladká vnútorná stena garantuje najlepšie hydraulické vlastnosti a optimálne inšpekcie kamerou
 • Viacúčelovo využiteľné vďaka širokému sortimentu
 • Zaťažiteľné do SLW 60 aj s minimálnym prekrytím

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

 • Neperforovaná rúra DN OD/ID 200 - 1200, SN4 a SN8 z PE
 • Neperforovaná rúra DN ID 300 - 1000 SN16 z PP
 • Drenážna rúra DN OD/ID 200 - 1200, SN4 a SN8
 • Tvarovky
 • Šachty DN 630, 800, 1000, 1200
 • Šachty zhotovené na mieru podľa individuálnych požiadavok

Systemové komponenty:

 • AWADOCK CP dodatočné napojenie na korugované rúry
 • AWAŠACHTA DN 1000

Na stiahnutie

Na stiahnutie