Sanácia rúr

Verlegung U-Liner AC DN 300

Pokládka U-Liner AC DN 300

Einziehen des U-Liners AC in bestehenden Kanalschacht

Zavádzanie U-Liner AC do existujúceho kanála

U-Liner Trommel mit 229 Metern Wickellänge

U-Liner bubón s dĺžkou 229 metrov

U-Liner AC mit klebbarer Innenschicht

S novým U-Linerom AC je možné bezpečné a hospodárne napojenie na domovú prípojku. 

Über den Schacht hinweg eingezogener U-Liner AC

U-Liner AC zavedený do kanalizačnej šachty 

So systémami REHAU na bezrozkopávkovú sanáciu rúr a ukladanie nových vedení máte poruke kvalifikované riešenie pre najrôznejšie oblasti použitia a spôsoby ukladania:

Výrobný sortiment U-Liner patrí do skupiny sanačných metód close-fit a používa sa na obnovu rozvodov pitnej a odpadovej vody. Na bezrozkopávkové ukladanie nových chráničiek pre rozvody telekomunikácie, napäťové káble, ako aj rozvody pitnej a odpadovej vody metódou Berstlining alebo pretláčaním pomocou podzemnej sondy, vám REHAU ponúka výrobný sortiment RAUJET.