U-Liner z PE-HD

Popis

Popis

Na bezrozkopávkovú sanáciu tlakových potrubí pre pitnú a odpadovú vodu vám REHAU ponúka v praxi odskúšaný close-fit-liner pod obchodným názvom U-Liner. Po uložení sú rúry uložené v starom vedení a spĺňajú ako nové rúry s vlastnou únosnosťou, požiadavky na statiku a prevádzkový tlak do max. 10 barov. Zároveň chránia rúry pred vnútornou koróziou a inkrustáciou (povlakom). Linery sa cez šachty alebo malé výkopy vtiahnu do existujúceho potrubia, zohrejú sa a tým sa prispôsobia systémom close-fit (tesne priľnú) k starému rúrovému vedeniu.

S novým U-Linerom AC je možné bezpečné a hospodárne napojenie na domovú prípojku. Lepiaca vnútorná vrstva umožňuje použitie bežných pretláčacích techník, takže nie je potrebné cenovo nevýhodné zváranie.

Výhody

Výhody

U-Liner má nasledovné výhody:

 • Kvalita nových rúr so životnosťou minimálne 50 rokov
 • Úspora nákladov až 30% oproti otvorenej pokládke podľa spôsobu zabudovania
 • Masívna plnostenná štruktúra rúry z PE-HD zaisťuje dlhodobú stabilitu
 • Kvalita vyrobená a odskúšaná v závode
 • Vynikajúca hydraulická výkonnosť
 • Nenarúšajú sa stromové porasty, dopravné plochy a historické stavby
 • Minimálne obmedzenia v doprave vďaka malému stavenisku

Dodatočné výhody systému U-Liner:

 • U-Liner z PE s lepiacou vnútornou vrstvou
 • Použitie bežných pretláčacích techník
 • Tesnosť podľa STN EN 1610
 • Preplachovanie pod vysokým tlakom

Možnosti použitia

Možnosti použitia

U-Liner sa používa pri bezrozkopávkovej sanácii:

 • Rozvodov pitnej a odpadovej vody s prevádzkovým tlakom max. do 10 bar
 • Beztlakového kanalizačného potrubia

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

 • U-Liner pre rúry na pitnú a odpadovú vodu z PE-100 v rozmeroch DN 100 až DN 400
 • U-Liner pre rozvody s voľnou hladinou vody s/bez vnútornej lepiacej vrstvy z PE-80 v rozmeroch DN 150 až DN 400
 • Dodávané v požadovaných dĺžkach navinuté na bubnoch až do 1130 m

Na stiahnutie

Na stiahnutie