RAUBIOXON Tanierový prevzdušňovač

Popis

Popis

Tanierový prevzdušňovací systém RAUBIOXON bol špeciálne vyvinutý pre jemnobublinkové prevzdušňovanie na biologickej báze.

Možno ho použiť v plynulej i prerušovanej prevádzke. Popri využívaní v komunálnych čistiarňach odpadových vôd je vhodný aj do čistiarní priemyselných odpadových vôd.


RAUBIOXON tanierový prevzdušňovač sa skladá z podpornej rúry, úchytného krúžku z polypropylénu a z prevzdušňovacej membrány zo silikónového elastoméru.

Táto membrána je veľmi pružná, odolná proti roztrhnutiu a netvrdne.

Výhody

Výhody

 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Dlhá životnosť
  • odolnosť voči ozónu a poveternostným podmienkam
  • odolné voči starnutiu
  • odolnosť voči roztrhnutiu
 • Membrána netvrdne a neskrehne
 • Minimálna tvorba povlaku
 • Minimálna strata tlaku, šetrenie nákladov na energiu
 • Efektívne využitie kyslíka
 • Vhodné pre prerušovanú prevádzku
 • Vhodné pre vysoké teploty vzniknuté stlačením vzduchu
 • Vhodné pre priemyselné odpadové vody
 • Použiteľné aj pri nízkych prietokových pomeroch
 • Nízkonákladová prevádzka vďaka dlhej životnosti
 • Nízke náklady na sanáciu
 • Jednoduchá údržba

Možnosti použitia

Možnosti použitia

Prevzdušňovacie systémy od REHAU sa zúčastňujú na biologickom stupni čistenia odpadových vôd zásobovaním mikroorganizmov kyslíkom.

Komunálne čistiarne odpadových vôd

Priemyselné čistiarne odpadových vôd

 • Petrochemický priemysel
 • Oceliarsky priemysel
 • Spracovanie kože
 • Výroba papiera
 • Spracovanie textílií
 • Potravinársky priemysel
 • Mliekarenský priemysel
 • Výroba nápojov
 • Farmaceutický priemysel
 • Tlačiarne
 • Vsakovanie na skládkach odpadu