Preprava biomasy

Popis

AWADUKT PP SN 10 a RAUPROTECT PE 100 RC

Na výrobu bioplynu je potrebná biomasa (napr. hnoj, hnojovka, rastliny atď.), ktorá vo fermentore vykvasí. Aby mohli byť bioplynové zariadenia zásobené príslušnou masou, máme v programe rôzne prepravné potrubia. Patria k nim vysokozaťažiteľné odolné kanalizačné rúry AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO a tlakové rúry určené pre odpadovú vodu RAUPROTECT PE100 RC.

Výhody

Výhody

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

 • Použitie pri malej hĺbke zabudovania ako aj pri vysokom prekrytí
 • Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti rúr
 • Použitie pri teplotách od -20 °C až do +90 °C (krátkodobo), vysoká chemická odolnosť a oderuvzdornosť
 • Preplachovateľné až do 340 bar

RAUPROTECT-PE 100 RC tlaková rúra

 • Možnosť uloženia až 100m naraz, bez použitia presuviek
 • Možné uloženie priamo do zeme zapluhovaním / zafrézovaním
 • Vhodné na bezrozkopávkovú pokládku vďaka materiálu PE 100 RC odolnému voči trhlinám

Systémové komponenty

Systémové komponenty

REHAU ponúka na transport biomasy kompletný systém rúr, tvaroviek a šácht AWADUKT PP.

 • Rozmery od DN 160 až po DN 400
 • Stavebné dĺžky 1m, 3m a 6m
 • Rúra s predmontovaným dvojitým hrdlom a tesniacim systémom Safety-Lock
 • Sortiment tvaroviek od DN 160 až do DN 400
 • Hrdlá spájané zváraním na krátkodobé zaťaženie tlakom až do 2 bar

Možnosti použitia

Možnosti použitia

Vysokozaťažiteľný kanalizačný systém AWADUKT PP je možné použiť na rôzne účely pri výstavbe bioplynovej stanice.

 • Transport biomasy, beztlaková preprava tekutých substrátov do bioplynovej stanice
 • Drenážny systém pre vodu vzniknutú pri silážovaní, transport vsiaknutej vody v rámci bioplynovej stanice
 • Transport odpadovej príp. dažďovej vody zo spevnených plôch

Na stiahnutie