Geotermia

Kúrenia a chladenie zemným teplom

Zemné teplo je energia nazhromaždená v zemi, ktorá sa neustále dopĺňa pôsobením slnečného žiarenia a prúdením zemného tepla. Táto energia sa môže využívať nezávisle od počasia a ročného obdobia od hĺbky 1,5m. V hĺbke 10m prevláda stála teplota medzi 8° - 12°C.

Pri využívaní tepla zo zeme cirkuluje teplonosné médium cez rúry uložené vertikálne, radiálne a horizontálne. Médium preberá teplo zo zeme a odovzdáva ho tepelnému čerpadlu, ktoré takto získanú energiu využíva na kúrenie.

Firma REHAU ponúka so sortimentom RAUGEO kvalitné systémové riešenia na využitie zemného tepla na kúrenie a chladenie s použitím tepelného čerpadla. V kombinácii s podlahovým kúrením alebo temperovaním betónového jadra je tento systém mimoriadne hospodárny.