Tichá kanalizácia Raupiano Plus

Na prvý pohľad

Kompletný systém pre rodinné domy a veľké objekty

Náš program rúr, tvaroviek a príslušenstva RAUPIANO PLUS je univerzálne použiteľný a vo všetkých rozmeroch od DN 40 do DN 200 kompatibilný s bežnými HT a KG systémami – pri optimálnej ochrane proti hluku a požiaru.

17dB

Komfortná inštalácia
s RAUPIANO Plus

F90

Ochrana pred požiarom
s RAUPIANO PLUS

30%

rýchlejšia inštalácia
s RAUPIANO PLUS


Prémiová zvukovo-izolačná rúra - potvrdené inštitútom Fraunhofer
So svojou nízkou hlučnosťou je RAUPIANO PLUS výrazne pod právne záväznou minimálnou požiadavkou na ochranu proti hluku sanitárnych inštalácií. Aj sprísnenú smernicu VDI 4100 poráža o dĺžku.


Protipožiarna ochrana: rýchlo, jednoducho a podľa normy

Aj keď to musí ísť na stavenisku rýchlo, nesmú sa pri protipožiarnej ochrane stať žiadne chyby. Naše protipožiarne riešenia sú koncipované pre jednoduché plánovanie, jednoduchú montáž a tým pre nekomplikovanú kolaudáciu stavby.


Montážne časy sú znížené na minimum

Vylúčenie zdrojov chýb pri plánovaní a inštalácii a znížená náročnosť montáže ušetria oprotim  SML liatinovým rúram až  30 % pracovného času.

Ochrana proti hluku: potvrdené inštitútom Fraunhofer

Tichučká odvodnenie budov

Náš systém zvukovo-izolačných rúr RAUPIANO PLUS je s hlučnosťou iba 17 dB(A) hlboko pod hodnotami požadovanými smernicou o ochrane proti hluku VDI 4100. Tichšie ako šepot, pretože všetky komponenty – rúry, tvarovky a upevňovacia technika – prispievajú k tomu, že RAUPIANO PLUS funguje bez obťažovania hlukom.


Naša zvukovo-izolačná viacvrstvová technológia

Vysokopevná stredná vrstva našich rúr dosahuje vďaka výplniam, ktoré absorbujú hlučnosť, hrúbku rúry 1,9 g/cm. To výrazne znižuje hladinu hlučnosti.


Žiadne nárazové zvuky v oblasti obtoku

Sú v oblasti obtoku jednoducho pohltené vďaka hrubším stenám. Hydraulicky optimalizované vnútorné kontúry odbočiek súčasne minimalizujú hluk tečenia.


Žiadny zvuk šíriaci sa pevným materiálom vďaka vysoko tlmiacemu upevneniu príchytiek

Naše patentované upevnenie príchytiek zaistí ešte väčší pokoj. Výrazne minimalizuje prenos zvuku šíriaceho sa pevným materiálom na izolačnú stenu.

Vedeli ste?

Ešte tichšia vďaka oddeleniu zvuku šíriaceho sa pevným materiálom

Naše patentované vysoko tlmiace upevnenie príchytiek oddeľuje zvuk šíriaci sa pevným materiálom. Pozostávajúc z opornej a fixačnej príchytky výrazne minimalizuje prenos zvuku šíriaceho sa pevným materiálom na izolačnú stenu. Správny uťahovací moment vodiacej príchytky je definovaný praktickým strmeňovým uzáverom a dištančným držiakom. Navyše sa špeciálna geometria gumovej vložky postará o vycentrovanie rúry s rovnakou vzdialenosťou od všetkých strán príchytky.

Protipožiarna ochrana: F90 s nulovou vzdialenosťou

Minimálna potreba miesta pri maximálnej bezpečnosti plánovania

Náš systém zvukovo-izolačných rúr RAUPIANO PLUS boduje aj pri protipožiarnej ochrane. V kombinácii s našimi rúrami RAUTITAN pre pintnú vodu a kúrenie odpadá náročná kontrola minimálnych vzdieleností, ktoré sa musia dodržať. Obidva naše systémy sme nechali posúdiť ako celok a znalecký posudok potvrdzuje pre skoro všetky kombinácie nulovú vzdialenosť. Toto plati aj pre kombináciu RAUPIANO PLUS s nehorľavými, kovovými vedeniami.

Naše protipožiarne riešenia sú schválené stavebným dozorom a spĺňaju dobu požiarnej odolnosti v trvaní minimálne 90 minút.

100 % tepelná ochrana

Bez toho, aby sme zanedbali tepelnú ochranu, môžu sa naše protipožiarne riešenia použiť aj pri tepelne izolovaných stropoch, napríklad v podzemných garážach.

Priestorovo úsporné a bezpečné

New Content Item


Priestorovo úsporná protipožiarna páska DN 40 až 110
Naša protipožiarna páska koncipovaná pre priestorovo úspornú, plošne lícujúcu montáž do stropu je šikovné riešenie pre montáž len jedným človekom – bez vŕtania a prichytávania. Odrezať, nalepiť, hotovo.


Naše protipožiarne manžety DN 50 až 125 a DN 40 až 200
Je jedno, či je namontovaná na strope alebo na stene, naša kompaktná protipožiarna manžeta presviedča vďaka svojej zvlášť malej montážnej výške len 30 mm. Naša najväčšia protipožiarna manžeta plus sa hodí aj na montáž do stropu alebo steny.


Naše uhlové manžety DN 75 až 125
Premyslené až za roh: Uhlová protipožiarna manžeta je ideálnou voľbou pri zvlášť zúžených priestorových pomeroch a pre šikmo vystupujúce riešenia. Montuje sa pod strop.

Hospodárnosť: bez kompromisov

New Content Item
O 35 % viac prestoru
Získajte až o 35 % viac priestoru: V porovnaní s SML vytvára RAUPIANO PLUS viac cennej obytnej plochy a merateľne menšiu potrebu miesta. Zvlášť priestorovo úsporné sú protipožiarne riešenia REHAU. Okrem toho odpadajú priestorovo náročné podpery prepadových rúr, ktoré sú pri liatinových rúrach SML povinne predpísané. Štíhle upevnenie RAUPIANO PLUS ponúka veľa montážneho priestoru – aj keď je tesný.

9 namiesto 5 kúpeľní
Pretože, kde je pri liatinových rúrach stanovený rozmer 80, je pri RAUPIANO PLUS voľbou rozmer 90. Vďaka až o 20 % vyšším prietokovým množstvám je tak možné pripojiť na jedno zvislé vratné potrubie 9 namiesto 5 kúpeľní.

O 30 % rýchlejšia montáž
Oproti liatinovým rúram SML ušetríte s našimi zvukovo-izolačnými rúrami až 30 % pracovného času. To je možné vďaka vylúčeniu zdrojov chýb pri plánovaní a inštalácii, ako aj zníženou náročnosťou montáže.

New Content Item
Nižšie náklady na materiál
RAUPIANO PLUS znižuje náklady na materiál – v porovnaní s klasickou kombináciou zo zliatinových rúr SML a plastových rúr HT – až o tretinu. Spolu s ušetrenou montážou sa to pre vyplatí pre vás ako inštalatéra.

Cenové výhody montáže a materiálu je možné dokladovať pomocou realizovaného veľkého objektu s 313 obytnými jednotkami, pri ktorej hodnotili investor a vykonávajúca firma inštaláciu s SML a HT. Kalkulácia sa uskutočnila na základe súpisky materiálu. Časy montáže pochádzajú z externej, nezávislej štúdie spoločnosti Innung Spengler, Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik v Mníchove.

Videos

Video RAUPIANO PLUS. Systém.


Video protipožiarna ochrana s nulovou vzdialenosťou

Video RAUPIANO PLUS ochrana proti hluku