Formy a farby

Formy a farby

Bezhraničné možnosti pre tvorivé riešenie individuálnych požiadaviek.

Tvar a farba okien a dverí v podstatnej miere ovplyvňuje celkový vzhľad budovy. Individuálny charakter jej dodajú okná a dvere, ale aj rolety, okenice a fasády, ktoré sa dajú zhotoviť takmer v ľubovoľnej farbe. A čo týka tvaru, ani v tomto smere sa fantázii nekladú žiadne prekážky.