Zvuková izolácia

Popis

Zvuková izolácia
Zvuková izolácia

Znižuje hladinu hluku v budove a zvyšuje pocit pohody

Hluk prichádzajúci z okolia – napríklad z ulice alebo z blízkeho staveniska – je nepríjemný a pri trvalom pôsobení môže spôsobiť dokonca ochorenie. Naše okenné a dverové systémy sa dajú z hľadiska zvukovej ochrany prispôsobiť individuálnym požiadavkám. Hluk zostane vonku a vnútri bude panovať príjemný kľud.

Výhody

Zvuková izolácia
Zvuková izolácia

Výhody

 • Zaťaženie hlukom znížené na minimum.
 • Lepšia pohoda bývania.
 • Možnosť zhotoviť okná zo štandardných profilov – nie sú potrebné osobitné opatrenia.
 • Použitie špeciálneho zasklenia.
 • Zvuková ochrana do Rw,P = 47 dB

Rozsah výkonu

Zvuková izolácia
Zvuková izolácia

Rozsah výkonu

Systémy okenných profilov:

 • GENEO do Rw,P= 47 dB
 • GENEO PHZ do Rw,P= 47 dB
 • Euro-Design 86 plus do Rw,P= 46 dB
 • Brillant-Design do Rw,P= 47 dB
 • Brillant-Design MD do Rw,P= 45 dB
 • Euro-Design 70 do Rw,P= 45 dB

Profilové systémy zdvíhavo-posuvných dverí:

 • GENEO do Rw,P= 43 dB
 • Brillant-Design do Rw,P= 42 dB