Vyhrievanie priemyselných budov

Vykurovanie priemyselných plôch – moderný koncept vykurovania priemyselne využívaných plôch

Lietadlové hangáre, logistické centrá, výrobné haly atď. – vykurovanie priemyselných plôch spája nízke investičné a prevádzkové náklady s výhodným teplotným profilom.

Rúry RAUTHERM S sa nachádzajú bezúdržbovo v betónových podlahových doskách a poskytujú veľkú rôznorodosť vyhotovení pri používaní. Vysoký podiel sálania tepla a nízky teplotný profil zabezpečujú výhodné prevádzkové náklady. Nízke prívodné teploty umožňujú využitie alternatívnych zdrojov energie /alebo využitie odpadového tepla.

 • Rovnomerný teplotný profil
 • Príjemne temperovaný povrch podlahy
 • Geringe Staubaufwirbelung
 • Geringe Luftgeschwindigkeiten
 • Niedrige Betriebstemperaturen
 • Keine Wartungskosten

Výhody

 • Rúry RAUTHERM S z PE-Xa do najtvrdších podmienok každodennej práce na stavbe
 • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka vysokej flexibilite rúr PE-Xa RAUTHERM S
 • Kontrola zmysluplnosti podlahovej izolácie na optimalizáciu nákladov
 • Meandrová pokládka na rovnomerný teplotný profil v halách
 • Zabráni sa tak prejavom ťahu, vankúše teplého vzduchu pod stropom a následným teplotným stratám
 • Odstránia sa aj vzdušné valce, ktoré sú časté v klimatizovaných priestoroch, takže vo vzduchu víri menej prachu a choroboplodných zárodkov
 • Zaťažiteľnosť priemyselnej podlahy sa podlahovým kúrením nezníži

Varianty

Vykurovanie priemyselných plôch vo vystuženom betóne:

Dolná výstuž môže byť spravidla využitá ako nosič rúr, t. j. vykurovacie rúry sa upevnia pomocou káblových viazačov priamo na rohože dolnej roviny výstuže.

Žiadne ďalšie náklady na nosné prvky rúr a väčšia "voľnosť vrstvenia".

Vykurovanie priemyselných podláh v neutrálnej polohe:

Pri pokládke v neutrálnej zóne sa rúry RAUTHERM S montujú na priečne tyče rozostupových košov.

Vykurovanie priemyselných plôch v betóne vystuženom oceľovými vláknami:

V doskách vystužených oceľovými vláknami je klasická výstuž dosiek, napr. oceľové rohože, oceľové tyče, nahradená pridaním oceľových vlákien. Na zabezpečenie rozostupov pokladania sa vykurovacie rúry pokladajú na vodiace lišty RAUFIX.