Vyhrievanie trávnikov

Zabránenie zrušeniu zápasu pre poveternostné podmienky

Zrušenie zápasu pre poveternostné podmienky pri snehu a mráze predstavuje značné finančné riziko. Vykurovanie trávnikov udržiava zem bez námrazy.  DFB definuje vykurovanie trávnikov na štadiónoch  1. a 2. nemeckej ligy ako štandard.

REHAU má vďaka  viac než 170 štadiónom a tréningových plôch po celom svete vedúce postavenie na trhu!

 • Ihrisko udržiavané bez námrazy vďaka rúrami RAUTHERM položenými pod úrovńou koreňového systému trávnika
 • Možnosť celoročnej prevádzky ihriska
 • Zníženie rizika poranenia hráčov
 • Nízke investičné a prevádzkové náklady
 • Použitie alternatívnych prenášačov energie
 • Rozdeľovací systém podľa Tichelmannovho princípu na zabránenie rôznych strát tlaku

Výhody

 • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka pokládky s flexibilnými rúrami RAUTHERM
 • Dĺžky zväzkov špecifické pre dané objekty, žiadny zvyšky
 • Presné upevnenie rúr vďaka systému RAILFIX na rovnomerné rozhohriatie plochy ihriska
 • Predizolovaná Tichelmannov rozdeľovací systém na zníženie tepelných strát
 • Dodanie Just in Time

Varianty


Vyhrievanie prírodného trávnika

Udržiavanie prírodného trávnika bez snehu a námrazy


Pokládka rúr RAUTHERM pod koreňový systém trávnika, aby nebolo obmedzené strojové udržiavanie trávnika (verti drenáž/hĺbkové prevzdušnenie)

Vytvorí sa tak rovnomerné rozdeľovanie tepla s teplotami šetrnými ku koreňovému systému trávnika

Špeciálny snímač teploty na zabránenie poškodenia koreňového systému trávnika

Vyhrievanie umelého trávnika

Udržiavanie umelého trávnika bez snehu a námrazy a zachovanie flexibility elastickej vrstvy