00021861_42469_0 - 42469

Špeciálne šachty

Dodatok k modulárnemu systému: naše špeciálne riešenia

Naše riešenia stokovej siete dopĺňajú špeciálne aplikácie. Tu nájdete efektívne riešenie pre každý účel: od betónového adaptéra po vodomernú šachtu. Ako súčasť rodiny AWAŠACHTA, naše špeciálne šachty uplatňujú rovnaké štandardy: odolnosť proti vztlaku a 100% nepriepustnosť.

Prehľad špeciálnych šácht

Čerpacia šachta

AWAŠACHTA PP DN 1000/800 ako čerpacia šachta

V systémoch tlakového odvodnenia umožňuje táto čerpacia šachta s jedným alebo dvomi čerpadlami prekonať výškové rozdiely medzi hlavným a prívodným potrubím. Zachytáva odpadovú vodu a prečerpáva ju tlakovým potrubím do hlavnej kanalizácie, pripojenej cez prenosovú šachtu alebo cez šachtu na zníženie tlaku . Vhodné pre súkromné, komunálne a priemyselné kanalizácie.

20.10.2020 Pumpen-Schächte

Objektfragebogen

doc

Stiahnuť
(doc, 300 KB)

Preplachovacia šachta

AWAŠACHTA PP DN 1000/800 ako preplachovacia šachta

Prepláchnutie namiesto časovo náročného čistenia: v mnohých obciach sú náklady na výstavbu a prevádzku kanalizačných sietí hnacou silou rozpočtu. S preplachovacou AWAŠACHTOU sa môžete obísť bez drahého, ručného čistenia alebo použitia preplachovacích vozíkov na čistenie. Vďaka robustnej konštrukcii vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele nepotrebuje preplachovací modul takmer žiadne náklady na údržbu. Premení aj tie najmenšie prítoky dažďa, úžitkovej vody a vody zo striech na efektívne preplachovanie. Vaše plus: preplachovací modul môžete dodatočne namontovať aj do existujúcich šácht.

Vodomerná šachta

AWAŠACHTA PP DN 1000 pre inštaláciu vodomerných zariadení

Vodomerná AWAŠACHTA je ľahko kontrolovateľná a vhodná až pre dve meracie zariadenia. Je to nákladovo efektívna voľba pre vašu kanalizačnú sieť. Vďaka veľkému priemeru šachty nie je potrebné zdvíhať vodomer ako v šachtách DN 600. Svetlá farba šachty zaisťuje väčšiu bezpečnosť pri práci. S integrovanou ochranou proti chladu cez polystyrénový izolačný panel v šachtovom kónuse.

TWINŠACHTA

AWAŠACHTA PP DN 1000 ako kombinovaná šachta pre splaškovú aj dažďovú kanalizáciu

TWINŠACHTA umožňuje paralelné ukladanie potrubí na dažďovú a splaškovú vodu v jednom výkope. Integruje obidva systémy do jednej šachty, ale umožňuje ich samostatný odtok. Splašková voda je odvedená otvoreným kanálom, dažďová voda uzavretým potrubím s čistiacim otvorom.

Vaše plus: 50% úspora nákladov na materiály a stavebné práce, pretože paralelné ukladanie potrubí na dažďovú a splaškovú vodu znižuje náklady a priestor na polovicu.

Brzdiaca šachta; šachta na zníženie tlaku

AWAŠACHTA PP DN 1000 ako brzdiaca šachta, resp. šachta na zníženie tlaku s kužeľovitým dnom pre dažďovú vodu a zmiešanú kanalizáciu 

Brzdiacu šachtu je možné zabudovať rovnobežne s terénom, bez nutnosti inštalácie nákladného prepadu. Voda do šachty priteká cez tangenciálny prítok, pričom sa rýchlosť toku značne zníži rotujúcim pohybom v kužeľovitom dne. Vďaka kužeľovitému dnu sa zároveň dosiahne čistiaci účinok a nebezpečie upchania sa znižuje na minimum. V porovnaní so spádiskovými šachtami sa vzdialenosť šácht zvyšuje až o 100 %. Menej výkopov šetrí náklady na stavbu.

AWAšachta na zníženie tlaku sa používa ako prechodová šachta z tlakového vedenia odpadových vôd na vedenie s voľnou hladinou. Na základe vlastností polypropylénu je šachta odolná proti korózii sírovodíkom. Vďaka kužeľovitému dnu a tangenciálnym prítokom je v šachte dosiahnutý samočistiaci účinok a vznik plynov sa minimalizuje. Množstvo plynu sa môže pridaním kanalizačného biofiltra premeniť na vzduch bez zápachu a škodlivín.

Betónový adaptér

Sanácia betónovej šachty nad šachtovým dnom

80% všetkých poškodení betónových šácht, podľa prieskumu DWA z roku 2009, sa vyskytuje na segmentoch nad šachtovým dnom. Výsledkom sú poškodené vstupné priečky, netesné šachty a praskliny na betónových šachtách. Náš adaptér na betónové šachtové dno umožňuje sanáciu a jednoduchú výmenu poškodených komponentov za nové, bez nutnosti výmeny betónového dna.

Podpora pri návrhu

Objektový dotazník v elektronickej forme

Od objednávky po dodanie rýchlejšie pomocou získavania údajov cez objektový dotazník

Statický výpočet online

Statický výpočet pre podzemné rúrové vedenia v niekoľkých krokoch v súlade s normou ATV-DVWK-A 127

Na stiahnutie

Ausschreibungstexte

Texty k súťažným ponukám

Aby ste dostali požadovaný produkt, podporujeme vás podrobnými ponukami.

Ak potrebujete texty k súťažným ponukám, ako súbory Word alebo GAEB, neváhajte nás kontaktovať.

Texty k súťažným ponukám

Engineering progress

Enhancing lives