Stenové vykurovanie a chladenie

Pomocou stenových vykurovacích/chladiacich systémov suchej pokládky sa tepelne aktivujú steny miestnosti. Použitie týchto plôch na vykurovacie a chladiace účely umožňuje mnohostranné systémové riešenia v oblasti nízkych teplôt.

Stenové vykurovanie/chladenie mokré

0000F7BB_1946_1 - 1946

Vlastnosti:

 • Systémy mokrej pokládky pre stenu
 • Vhodné na vykurovanie a chladenie
 • Pre bytové a nebytové priestory
 • Na jednoduché položenie a bezpečné upevnenie rúr RAUTHERM SPEED na surové steny alebo strop
 • Rozostupy rúrok pri pokládke môžu predstavovať 2,5 cm alebo násobky tejto hodnoty
 • V obtokových častiach sa použije dvojitý držiak 10

Prehľad výhod systému v kocke:

 • Rýchle, flexibilné a jednoduché položenie rúr
 • Variabilné možnosti napojenia stenových vykurovacích polí
 • Flexibilné prispôsobenie geometrii miestnosti
 • Možnosť jednovrstvového vyhotovenia omietky
 • Rýchly ohrev
 • Možnosť položenia stropu
 • Bezpečné upevnenie rúr na dodržanie rozostupov podľa noriem -> vysoká kvalita pokládky a bezpečnosť

Stenové vykurovanie/chladenie suché

00011DE5_1851_1 - 1851

Vlastnosti:

 • Systémy suchej pokládky pre stenu
 • Na vykurovanie a chladenie
 • Pre bytové a nebytové priestory
 • Stenové prvky z pásovo vyrábaných, jadrovo impregnovaných sadrokartónových dosiek vystužených vláknami podľa normy DIN 18180/DIN EN 520
 • Stenové prvky s rúrami RAUTHERM S z výroby pripravenými v rozmeroch 10,1 x 1,1 mm v rozostupe pokládky VA 45 mm
 • Stenový prvok 2000 x 625 a 1000 x 625 mm

Prehľad výhod systému v kocke:

 • Nízka konštrukčná výška vďaka hrúbke dosky 15 mm
 • Prázdne plochy je možné vyplniť bežne dostupnými sadrokartónovými doskami
 • Rýchly ohrev
 • Vďaka suchej pokládke výnimočne vhodné ako sanačný systém
 • Bez čakania na vyschnutie omietky
 • Predvŕtaný upevňovací raster
 • Povrch dosiek pripravený na maľovanie v závislosti od kvality použitého tmelu

Engineering progress

Enhancing lives