Technika

Inžinieri a technici REHAU sprevádzajú výrobok od fázy vývoja až po fázu montáže a používania. Naši technológovia dovedú výrobok až k sériovej produkcii a optimalizujú výrobné procesy. Na tom sa tiež podieľajú naši ďalší špecialisti a dobre organizované výrobné závody. Navyše poskytujeme optimálne rámcové podmienky, ako napríklad logistické služby pri dodávkach just in time.

Prostredníctvom cieleného spracovanie polymérových materiálov možno dosiahnuť najrôznejších vlastností výrobkov. Naše strojovo-technické oddelenia používajú širokú paletu moderných postupov spracovania. Vysoko špecializovaní vývojoví inžinieri a technici sa starajú o komunikáciu so zákazníkom, ktorá je aj v tejto oblasti veľmi dôležitá.

Máme k dispozícii vlastné nástrojárne, kde sa naši nástrojári a inžinieri snažia dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Majú mnoho skúseností a moderné technické vybavenie. Ideálne rámcové podmienky a úzka tímová spolupráca s odborníkmi na všetkých úrovniach prispievajú k nášmu úspechu.

PV-D126_149514_0 - 149514

Konfekcie / Lakovanie

REHAU používa široké spektrum technológií následného spracovania. Medzi tieto technológie patrí:

  • lakovanie exteriérových dielov pre automobilový priemysel vo všetkých farbách
  • zušľachťovanie povrchov pomocou poťahovanie, kašírovanie a potlače
  • konfekcie / montáž pomocou obrábania rezaním a beztrískovým obrábaním, montáž a spájanie, ohýbanie a spájanie pomocou najmodernejších robotov a laserovej techniky

Engineering progress

Enhancing lives