K41-D018_467367_0 - 467367

Tesnenia

Naše tesniace systémy chránia interiér vozidla pred nečistotami, hlukom a dažďom.

Naše riešenia významne prispievajú k príjemnému zážitku z jazdy. Ako funkčné časti chránia nielen strechu, okná, čelné a zadné sklá pred prachom, špinou a vodou, ale získajú si vás aj ako dizajnový prvok. Optimálne výrobné procesy, interné technické postupy a vlastná výroba komponentov zabezpečujú vysokú presnosť a tesnenie k priliehajúcim časticiam.

Tesnenia okien

Tesnenia okien sa nachádzajú na bočných dverách auta a vypĺňajú medzeru medzi priehybom dverí a bočným oknom. Vďaka nášmu konceptu komponentov chránia vnútorné a vonkajšie tesnenia okien interiér vozidla pred hlukom a prachom. Navyše zabezpečujú možnosť rovnomerného pohybu bočného okna ako aj jeho optimálneho čistenia pri otváraní a zatváraní. Popri komponentoch, ktoré majú funkčné vlastnosti, patria do nášho portfólia aj tesnenia okien s vysokými nárokmi na povrch.

Strešné profily

Naše know-how v oblasti strešných profilov sa zakladá na produktovom dizajne a jeho zhotovení. Spojenie dôležitých funkcií komponentov, vysokých dizajnových nárokov a pohodlia cestujúcich vedú z náročnému stretu každého z nich. Medzi naše schopnosti patrí popri návrhu komponentov aj systematická technická realizácia inovatívnych konceptov.

Okenné rámy

Spolu so sklárskym priemyslom vyvíjame rôzne konštrukcie okenných rámov, ktoré ako tesniace rámy zabraňujú rozkladu štruktúry skla, a vzniku odchýlok a medzier, ktoré vzniknú medzi oknom a karosériou. Už pri návrhu častice sa zohľadňujú ďalšie funkcie, ako napríklad jednoduchosť montáže či neskorší transport okna k výrobcovi automobilov.

Uzatváracie lišty

Uzatváracia lišta je prvok, ktorý spája predné sklo vozidl a kryt chladiča. Už v rámci návrhu súčiastky sú integrované rôznorodé požiadavky na výrobný proces ako aj spôsob dodania zákazníkom. Na to, aby sme dosiahli správne riešenia pre rozličné čelné sklá, pracujeme na základe flexibilných a vysokoinovatívnych výrobných procesov. Naše komponenty sú vyvíjané v spolupráci s výrobcami automobilov a sklenármi individuálne pre každé čelné sklo vozidla.

Dažďové žliabky

Slúžia prioritne na to, aby kontrolovane odviedli padajúcu dažďovú vodu z čelného skla cez strechu alebo priestor motora. Tým sa zníži vírenie vody v zornom poli čelného skla a bočných spätných zrkadiel. Okrem iného komponent zabezpečuje vyrovnanie odchýlok medzi sklom a karosériou, pričom sa kladie dôraz na dizajn. Naše systémové riešenia sú orientované na koncového užívateľa, preto sú demontovateľné, takže je bezproblémovo možná výmena čelného skla bez poškodenia dažďového žliabku.

Fensterschachtabdeckung außen

Fensterschachtabdeckung außen

Fensterschachtabdeckung innen

Fensterschachtabdeckung innen

Dachfugenleiste

Dachfugenleiste

Tropfenfangleiste

Tropfenfangleiste

Wasserfangleiste

Wasserfangleiste

Halteschiene

Halteschiene

Scheibeneinfassung

Scheibeneinfassung

Engineering progress

Enhancing lives