ISS_4860 - 1086251

Zmena firemných údajov | Change of company data

27.06.2024

Vážený obchodný partner, 

Od 1.7.2024 vstúpia do platnosti nové fakturačné údaje, ktoré prosím uvádzajte na všetkých faktúrach a obchodných listinách. Prosíme Vás o aktualizáciu daných fakturačných údajov:

Obchodné meno:       REHAU Industries s.r.o.
Sídlo:                               Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava
IČO:                                  56223331 
DIČ:                                  2122247930
IČ pre DPH:                  SK21 222 47 930 

Bankové spojenie:     Tatra banka
IBAN:                            SK89 1100 0000 0029 4717 2891
SWIFT (BIC):                TATRSKBX 

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 178154/B

Zmena všeobecnej e-mailovej adresy: infosk@rehau.com

Ďakujeme za vašu súčinnosť pri zmene aktuálnych údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

Ing. Igor Borguľa
riaditeľ a konateľ


Dear Business Partner, 

From 1.7.2024 new billing data will come into effect, which please indicate on all invoices and business letters. Please update the billing information:

Business name:           REHAU Industries s.r.o.
Registered office:       Kopčianska 82A, 850 00  Bratislava           
BUSINESS NAME:     56223331                                   
TAX ID:                            2122247930               
VAT ID:                            SK21 222 47 930

Bank account:              Tatra banka
IBAN:                                SK89 1100 0000 0029 4717 2891
SWIFT (BIC):                 TATRSKBX 

Registered in the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Sro, Insert No. 178154/B

Change of general e-mail address: infosk@rehau.com

Thank you for your cooperation in changing the current data and we look forward to further cooperation. 
Please do not hesitate to contact us at any time if you have any questions. 

Ing. Igor Borguľa 
executive director

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection