100% usklađene sa novom Egger kolekcijom

Egger kolekcija

EXPRESS COLLECTION EGGER-kolekcija

Laserski podobna i 100% usklađena novoj Egger kolekciji

REHAU u svome programu EXPRESS COLLECTION nudi kantne materijale u više od 1.200 boja i dekora koji su perfektno usaglašeni prema kolekciji vodećih proizvođača ploča. Dosljedan kolekcijski rad, sa obzirom prema specifičnim programima pojedinih zemalja, kao i permanentno usaglašavanje dizajna i trendova materijala čine REHAU EXPRESS COLLECTION živim programom, čiji proizvodi prate korak s vremenom.

Aktuelni primjer: Kantni materijali 100% usklađeni prema novoj Egger kolekciji 2012-2016.

Egger kolekcija 2012-2016
Nova kolekcija proizvođača ploča Egger sadrži preko 250 ploča i dekora. Neutralne boje i mat površine, prirodni pastelni tonovi ali također intenzivne boje u trendu sa izrazitim drvnim dekorima.

Ovakvu raznovrsnost REHAU nudi i u svojoj Express Collection, koja ima sve odgovarajuće kantne trake za Egger kolekciju koje su odmah dostupne sa lagera ,fleksibilno i u individualno odgovarajućoj količini.

Dizajn i kvalitet

Zahvaljujući svojoj ključnoj kompetentnosti u dizajniranju i razvoju dekora, kao i oplemenjivanju površina REHAU u svojoj ponudi ima kantne trake, koje su u 100% harmoniji sa Egger - površinama, i to ne samo po pitanju boje i dekora, već i po izboru prave teksture i stepena sjaja. REHAU sa štampom sa 5 odnosno 6 boja kreira vjerodostojnu sliku dekora i postiže idealnu optiku, čak i u kombinaciji sa kompleksnim dekorima radnih ploča. Ne samo sa dizajnom, već i po pitanju kvaliteta i obradivosti, REHAU svojim kantim trakama postavlja izvanredne standarde.

Čisti polimer – lasersko kantovanje u REHAU EXPRESS COLLECTION kantnih traka

Cjelokupni standardni program kantnih traka dostupan je, i kao program pogodan za lasersku obradu pomoću inovativnih laserskih tehnologija.

Dodatne informacije? Kontaktirajte nas!