Совршено интегрирана заштита од сонце и погледи

РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus): Елемент за поставување на ролетни за максимална флексибилност и индивидуални можности за конструкција.

Прозорци откриени одново.
За животот денес.

AL-D1879_01_CL - 1091188

Совршено интегрирана заштита од сонце и погледи

РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus): Елемент за поставување на ролетни за максимална флексибилност и индивидуални можности за конструкција.

Прозорци откриени одново.
За животот денес.

Целосна заштита

Со РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus) заштитуваат од сонце и несакани погледи. Но, истовремено, ролетните дихтуваат на воздух, имаат  звучна изолација (Rw bis 48 dB) и топлинска изолација (Usb до 0,74 W/m²K), благодарение на специјална изолација на страничните капаци и силиконски дихтунзи.


Заштита од сонце и погледи со максимална стабилност

Се доаѓа од едно место. Елементите за поставување на ролетната, може да се испорачаат веќе претходно монтиран  прозорецот. Тоа го поедноставува вградувањето на ролетната и заштедува време.

AL-D1933_01_CL - 1091186


Заштита од сонце и погледи со максимална стабилност

Се доаѓа од едно место. Елементите за поставување на ролетната, може да се испорачаат веќе претходно монтиран  прозорецот. Тоа го поедноставува вградувањето на ролетната и заштедува време.

Голем избор на бои и материјали

Ламелите и водилки ги има во изведба од алуминиум или од вештачки материјал ПВЦ. За индивидуална изведба, постојат фолии во многубројни декори со долг век на траење, па дури и со изглед на вситинско дрво.

Индивидуална конфигурација

РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus) има многу можности за конфигурација, за различни барања. Начинот на работа може да се одбере помеѓу работа со јаже -гуртна, курбла или пак на електричен мотор. А системот може дополнително да се надогради со заштита од инсекти по избор. Благодарение на различните материјали и големиот избор на декори, навистина не постојат ограничувања при дизајнирање на ролетните.

723-D001 - 1091170

Универзална примена

РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus), одговара на нашите прозорски системи ЕУРО и БРИЛАНТ Дизајн (EURO- BRILLANT-DESIGN), СИНЕГО (SYNEGO), како и ГЕНЕО РАУ ФИРПО ИКС (GENEO RAU-FIPRO-X). Искористете ко нашето совршено ускладено протфолио, кое ќе ги исполни сите барања.

AL-D1900_01_CL - 1091187


Лесни за одржување и долговечни

Со изборот на елементот за поставување на ролетна РЕХАУ Санварио Топ Мини Плус (SunvarioTop Mini Plus), се добива долговечен систем, исклучително лесен за користење и одржување, кој и по подогло користење и натаму ќе ја дава најдобрата заштита и ќе го задржи својот изглед.

723-D001_mT_web_MK - 1103652

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection