MA-D641 - 56115 (1)

Работа во РЕХАУ

Совладување на предизвиците, растење со професионалните задачи: околу 20.000 вработени низ целиот свет работат за РЕХАУ – и на нашата компанија ѝ даваат динамика и компетентност. Секоја прва идеја, секој прототип, дури и секоја поединечна е-порака и секој креативен предлог:


Луѓето го движат РЕХАУ.


На овој начин, успеавме да станавме еден од водечките и најиновативни понудувачи на решенија кои се засновани на полимери. Притоа, иновацијата има многу форми – и се чини дека вработените од РЕХАУ секојдневно изнаоѓаат нови. За најразлични области, големи и мали. На секое поле.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection