Mенаџмент со револуционерни идеи

Нашата страст секојдневно
ги поместува границите на
она што е можно, со цел да
ја негува одржливата
иднина. Истовремено,
силните вредности на
компанијата ја обликуваат
нашата работа, културата
и однесувањето. Нашата
цел е «Engineering
progress. Enhancing lives.»


AdobeStock_308202976_CL - 1080151

Mенаџмент со револуционерни идеи

Нашата страст секојдневно
ги поместува границите на
она што е можно, со цел да
ја негува одржливата
иднина. Истовремено,
силните вредности на
компанијата ја обликуваат
нашата работа, културата
и однесувањето. Нашата
цел е «Engineering
progress. Enhancing lives.»


Вредностите на РЕХАУ

Вредностите на нашата компанија ја обликуваат нашата работа, културата и однесувањето. Ги поттикнуваме нашите вработени и партнери да ги споделуваат овие вредности и доследно да ги покажуваат во нивната работа.

Ние сме доверливи

Има огромна разлика помеѓу верувањето и доверливоста. Во РЕХАУ, секојдневно настојуваме
да ја заслужиме и наградиме довербата на нашите клиенти, како и на вработените, бидејќи заедно овозможуваме остварување на големи нешта.

Ние сме иновативни

Идеите и креативноста во решавањето на проблемите се во нашата ДНК. Во развојот на производите и осмислуавање на услугите, нашата страст за свежо размислување и храброста да преземаме пресметани ризици му овозможуваат РЕХАУ да води онаму каде што другите следат.

Ние сме сигурни

Нашиот кредибилитетзависи од нашата сигурност и ние го правиме она што го кажуваме. Дејствуваме транспарентно и секогаш настојуваме да ги исполниме своите ветувања.


Деловно раководство

Jobst_Wagner_Supervisory_Board - 56491

Јобст Вагнер

Претседател на Надзорниот одбор на Групацијата РЕХАУ 

MA-D800 - 76262

Др. Вајт Вагнер

Потпретседател на Надзорниот одбор на Групацијата РЕХАУ 

Усогласеност

РЕХАУ себеси се гледа како одговорна семејна компанија, посветена на интегритетот во деловната работа и одржливоста. Основните вредности и правила на однесување се утврдени во нашиот интерен Кодекс на однесување, како и во подеталните насоки за борба против корупцијата. Овие правила се обврзувачки за сите вработени во РЕХАУ, ширум светот, без оглед на позицијата или хиерархиското ниво. Очекуваме нашите партнери во синџирот на набавки, да ги споделат нашите вредности и принципи и според тоа, да го прифатат нашиот Кодекс на однесување за добавувачи. 

Повеќе информации


AdobeStock_92124529_CL - 1080150

Усогласеност

РЕХАУ себеси се гледа како одговорна семејна компанија, посветена на интегритетот во деловната работа и одржливоста. Основните вредности и правила на однесување се утврдени во нашиот интерен Кодекс на однесување, како и во подеталните насоки за борба против корупцијата. Овие правила се обврзувачки за сите вработени во РЕХАУ, ширум светот, без оглед на позицијата или хиерархиското ниво. Очекуваме нашите партнери во синџирот на набавки, да ги споделат нашите вредности и принципи и според тоа, да го прифатат нашиот Кодекс на однесување за добавувачи. 

Повеќе информации


Запознајте нè

Цел и вредности

Успех во бројки

Повеќе

Иновативни решенија

Повеќе

РЕХАУ Македонија

Повеќе

Печат

Повеќе

Купување

Повеќе

Одржливост

Повеќе

Кариера

Повеќе

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection