РЕХАУ Македонија

РЕХАУ Македонија е основана во 2000 година, како претставништво, а во 2005 година е формирана фирмата РЕХАУ Дооел Скопје, во рамките на РЕХАУ Групацијата, надлежна за пазарот во Македонија, Косово и Албанија. 


Администрација во Германија - Рехау Рајнумхаус

РЕХАУ Македонија

РЕХАУ Македонија е основана во 2000 година, како претставништво, а во 2005 година е формирана фирмата РЕХАУ Дооел Скопје, во рамките на РЕХАУ Групацијата, надлежна за пазарот во Македонија, Косово и Албанија. 


РЕХАУ Дооел Скопје, е една од 170те локации на РЕХАУ Групацијата, присутни во 54 земји низ целиот свет. Во составот РЕХАУ Дооел, се преставништвата во Приштина и Тирана, надлежни за пазарот во Косово и Албанија. Во нашето деловно работење активни сме во областа на: прозорски решенија, решенија за водовод, решенија за греење и ладење во објекти, канализациски и водоводни системи, решенија за производство за мебел, градинарски црева.

Водени од глобалната визија на РЕХАУ, да се создаваат решенија кои ќе го направат животот подобар, успеваме да го одржиме нашето место на пазарот, како понудувач на целосни системски решенија и подршка при проектирање и одржување на истите, секогаш насочени кон потребите на нашите партнери и крајни корисници.

Нашата мрежа на деловни партнери вклучува: производители на прозорци, инсталатери за греење, ладење и водовод во објектите, компании за изведба на големи канализациски и водоводни мрежи, производители на мебел, трговци, архитекти, проектанти, инвеститори, градежни компании. Многубојните изградени објекти за домување и деловни простории во изминативе години, во кои се вградени нашите производи, прозорци, врати, подно греење, водовод и задоволните крајни корисници, од квалитетот на производите и нашиот сервис, се потврда за нас, дека сме на прав пат да создаваме вредности кои го олеснуваат и подобруваат животот.

Денес РЕХАУ Дооел Скопје, со преставништвата во Приштина и Тирана брои вкупно 25 вработени, а повеќето од нив работат од самиот почеток на фирмата. Сите, постојано добиваат обуки за надградба на нивното знеање, со цел секогаш да одговорат на предизвиците и промените на пазарот. Вработените за нас претставуваат клучна вредност, а со нивната мотивираност, флексибилност знаење и лојалност, постојано ја градиме и одржуваме довербата кај нашите партнери.

Столб на нашето постоење се вредностите на целата глобална компанија РЕХАУ: иноватиност, доверливост, доверба

Нашите локации:

Verw_Rehau_Rheniumhaus_27_01 - 89324729

РЕХАУ Дооел Скопје

Борис Трајковски 7 бб 
1000 Скопје, Maкедонија 
Тел +389 2 2402 670
Факс. +389 2 2403444
E-Maил: skopje@rehau.com
Веб: www.rehau.mk

AL-D1411_CL - 94004

РЕХАУ Преставништво Приштина

Екрем Камбеј  13
10000 Приштина
Република Косово 
Teл:    +381 (0) 38/ 222 368
Факс:   +381 (0) 38/ 222 370
E-Маил: prishtina@rehau.com
Веб: www.rehau.al


Администрација во Германија - Рехау Рајнумхаус

РЕХАУ Преставништво Тирана 

Автопат Тирана – Драч Km 1
1033 Тирана / Албанија 
Teл / Факс. ++355 4 4500 610
Moбил ++355 6820 22541, Mobil ++3556878790
E-Maил: tirana@rehau.com
Веб:  www.rehau.al  

РЕХАУ во светот

За детални информации во врска со производите и услугите достапни во различни региони, како и за слободни работни места и можности за партнерство, посетете ги веб страниците на државите. 

Веб-локации ширум светотЗапознајте нè

Цел и вредности

Повеќе

Успех во бројки

Повеќе

Иновативни решенија

Повеќе

РЕХАУ Македонија

Печат

Повеќе

Купување

Повеќе

Одржливост

Повеќе

Кариера

Повеќе

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection