РЕХАУ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

РЕХАУ е задоволен од посетата на нашата веб страница и вашиот интерес за  компанија и производите. Заштитата на вашите лични податоци за нас е важна тема, бидејќи сакаме да се чувствувате сигурно кога ја посетувате веб страницата. Безбедноста на вашите лични податоци, како што се име, адреса, телефонски број или електронска пошта, се важна тема што ја земаме во предвид во нашите деловни процеси. Ние ги изведуваме нашите веб-активности во согласност со законите за заштита и сигурност на податоците.  Подолу ќе дознаете кои информации ги собираме во дадени случаи и како ги третираме. Веб-страницата на РЕХАУ Дооел може да содржи линкови до веб-страници на други провајдери за кои оваа политика на приватност не важи.

Лични податоци

Посоти обврска за информирање при прибирање на лични податоци од од субјектот во случај:

(1) Кога личните податоци се собираат од субјектот, одговорното лице го информира субјектот во моментот на собирањето на податоците.
(ѓ) кога одговорното лице има намера да ги пренесе личните податоци во трета земја или меѓународна организација и кога постои или не постои одлука за соодветност од страна на комисијата или, во случај на преноси согласно член 46 или 47 или член 49, став 1, подстав 2 со повикување на соодветни гаранции и можност за добивање на копија од нив или пристап со нив.

Собирањето и обработката на личните податоци се врши во согласност со законските одредби. Почитувањето на правилата за заштита на податоците се контролира и секој може да контактира со:

1. Назив и адреса на одговорниот орган

РЕХАУ Дооел
ул. Борис Трајковски 7 бб
1000 Скопје

2. Цели на обработка и правна основа

Ние не прибираме лични податоци преку нашата веб-страна, без Ваше знаење. Самите вие одлучувате, во рамките на на пример регистрација, нарачка, или антека,  дали сакате или не сакате да ни ги откриете таквите податоци.

Доколку ни дозволите пристап до Вашите лични податоци, во рамките на доделување согласност, вие во секое време можете да ја отповикате таа согласност за користење на податоци. Обработката на податоците останува легална до времето на отповикување на согласноста.

Вашите лични податоци генерално ги користиме за да одговориме на ваше барање, да ја обработиме вашата нарачка, или да ви овозможиме пристап до одредени информации или понуди.

Заради одржување на добри врски со клиентите, сепак може да биде потребно

• да ги чуваме, обработуваме и користиме вашите лични податоци и да ги предаваме на РЕХАУ Групацијата, со цел подобро да одговориме на вашите желби или да ги подобриме нашите производи и услуги.
• ние (или трети лица во наше име) да ги користиме овие податоци за да ве информираме за актуелни понуди на РЕХАУ или да спроведеме онлајн истражување преку кои можеме да подобро да одговориме на вашите потреби.

Како дел од собирањето податоци, РЕХАУ ќе ви каже кои податоци се неопходни за обработка на вашето барање или спроведување на договорот.

Се разбира, ние ја почитуваме вашата одлука, доколку не сакате да ни ги дадете вашите лични податоци со цел поддршка нашите односи со клиентите - особено за директен маркетинг или истражување на пазарот. Се разбира, ние нема да ги продаваме или на било каков друг начин да ги пренесуваме вашите лични податоци на трети страни.

3. Времетраење на чување

Ние ги чуваме вашите лични податоци само онолку долго колку што е неопходно за целите за кои се прибрани или додека чувањето е законско или во рамките на службените прописи. Ние веднаш ги бришеме или блокираме вашите податоци кога тие повеќе не се потребни.
Покрај тоа, ние ќе ги избришеме или блокираме вашите податоци веднаш по отповикувањето на вашата согласност и во случај на оправдано противење на обработката на податоците.

4. Планиран пренос на податоци до трети земји

За целите наведени во оваа политика за приватност, можеме да ги споделиме вашите лични податоци со други компании на РЕХАУ. Другите компании можат да ги користат вашите лични податоци во свој интерес за исти цели како и ние. Особено, тие можат да ги обработуваат вашите лични податоци за наведените цели во свој интерес. Во рамките на РЕХАУ групата, вработените имаат пристап само до вашите лични податоци, до колку тоа е потребно за извршување на нивните должности.
Ние исто така можеме да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни надвор од компаниите РЕХАУ со цел да се здобијат со технички или организациски услуги кои ни се потребни за исполнување на наведените цели или други деловни активности. Нашите даватели на услуги со договор се обрзани да ги обработуваат личните податоци исклучиво во наше име и според наши инструкции. Ние, исто така, ги обврзуваме нашите даватели на услуги да превземаат технички и организациски мерки кои обезбедуваат заштита на личните податоци. Доколку давателите на услуги се наоѓаат во земји во кои важечките закони не обезбедуваат никаква заштита на лични податоци споредливи со македонски закони, ние со договор ќе се осигураме дека релевантните даватели на услуги ги почитуваат законските нивоа на заштита на податоците. 

5. Користење на алатката SnapEngage Live-Chat-Tools 

Оваа веб страница користи SnapEngage, за разговор во живо обезбеден од SnapEngage, LLC.

SnapEngage користи колачиња, текстуални податоци, кои се зачувани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на користење на веб страницата од ваша страна. Овие генерирани информации се пренесуваат исклучиво на сервер на SnapEngage во ЕУ и се складираат таму за да се процени вашата употреба на Chats-от и да ни дадат извештај за тоа. Доколку е потребно, SnapEnage ќе ги пренесе овие информации на трети лица како што се бара со закон или доколку трети страни треба да ги обработат овие податоци во име на SnapEngage. SnapEngage никогаш нема да ја поврзе вашата скратена IP адреса со други податоци од SnapEngage. За детали, погледнете го известувањето за приватност на SnapEnage, кое може да се најде тука: http://snapengage.com/privacy-policy/

На барање SnapEngage ќе ги препрати овие податоци до нас. Овие податоци ќе се користат само внатрешно, во даден случај за остварување на контакт од наша страна. 

6. Употреба на услугата за веб анализи на Google Analytics

Оваа веб страница користи Google Analytics, услуги за веб анализи обезбедени од страна на Google Inc. Google Analytics користи колачиња, текстуални податоци, кои се зачувани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на користење на веб страницата од ваша страна. Информациите генерирани од страна на колачињата за користењто на ова веб страница од ваша страна најчесто се пренесуваат до серверот на Google во САД и се чуваат таму. Во случај на активирање на IP анонимизација на оваа веб страна, вашата IP адреса ќе биде скратена во земјите-членки на Европската унија или други страни на Договорот за Европската економска област. Само во исклучителни случаи ќе се пренесе целосната IP адреса до серверот на Google во САД и таму ќе биде скратена. Во име на операторот на оваа веб страница, Google ќе ги користи овие информации за да се оцени користењето на оваа веб страница, со цел изработка на извештај за активностите веб страницата  и обезбедување на други услуги поврзани со користење на интернет за операторот на веб страницата. IP адреса пренесена од вашиот пребарувач во рамките на Google Analytics IP нема да биде поврзана со други податоци на Google. Можете да спречите зчувување на колачиња со соодветна поставка на  прелистувачкиот софтвер. Сепак ви укажуваме на тоа дека во тој случај нема да може целосни да ги користите одредени функции на оваа веб страна. Собирањето на податоци генерирани од страна на колачињата во врска со вашето користење на веб страницата како и обработка на овие податоци од страна на Google, можете да го спречите со пребарувачот ко се наоѓа на следниов линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Истиот треба да го симнете и инсталирате. 

Можете да спречите собирањето на податоците од Google Analytics со кликнување на следниов линк. Се поставува Opt-Out-Cookie, со што се спречува собирање на вашите податоци во иднидна при посета на оваа веб страницa деактивирај Google Analytics

 За повеќе информации во врска со условите за користење и заштита на податоците ќе најдете на https://www.google.com/analytics/terms/de.html или на https://www.google.de/intl/de/policies/. Укажуваме дека на нашата веб страница  Google Analytics е надграден со кодот "gat._anonymizeIp ();" за да овозможиме анонимно собирање на IP адреси за да се обезбеди т.н. IP маскирање. 

7. Користење на сервисот за веб анализа etracker

Со технологијата на etracker GmbH на оваа веб страница се собираат и зачувуваат податоци кои се користат за маркетинг и оптимизација на страницата. Од овие податоци може да се создаваат кориснички профили под псевдоним. За таа цел може да се користат колачиња, кои овозможуваат препознавање на интернет прелистувачот. Податоците собрани со etracker технологија нема да се користат за лична идентификација на посетителите на оваа веб страница без посебно дадена согласност од засегнатото лице и нема да се комбинираат со лични податоци за носителите на псевдонимот.

Во секое време можете да го спречите собирањето и складирањето на податоците во иднина: деактивирај еtracker 

8. Користење на додатокот на Facebook-Plugin
На нашата веб страница користиме тн. "пиксел на посетители" од Facebook Inc. На овој начин, може да се следи однесувањето на корисниците откако тие ќе бидат се пренасочени кон веб страницата на провајдерот со кликнување на реклама на Фејсбук. Овој процес е дизајниран да ја процени ефективноста на рекламите на Фејсбук за статистички и истражувачки цели на пазарот и може да помогне да се оптимизираат идните рекламни активности. Прибраните податоци за нас се анонимни, и не ни даваат информации за идентитетот на корисниците. Меѓутоа, податоците од Фејсбук се чуваат и се обработуваат, така што е можно поврзување со соодветниот кориснички профил и Фејсбук може да ги користи податоците за свои рекламни цели во согласност со политиката на Фејсбук користење на податоци: https://www.facebook.com/about/privacy/

Податоците може да му овозможат на Фејсбук и неговите партнери да прикажуваат реклами на и надвор од Фејсбук. Исто така, за овие цели на вашиот компјутер може да биде снимено колаче. 

9. Користење на приклучокот за Youtube Plugin

За интеграција на видеа на нашата веб страна, меѓу другото корисиме и  приклучок од YouTube LLC (претставен од страна на Google Inc). Кога ја користите нашата веб страница, се врши поврзување со серверите на YouTube. Ова му праќа информација на серверот на YouTube за тоа кои од нашите страници сте ги посетиле. Ако сте член на YouTube, тогаш YouTube ги поставува тие информации на вашата лична сметка. При користење на вакво поврзување тн. Plugin, при кликнување на копчето за почеток на некое видео, информацијата ќе биде поставена на вашата сметка, на пример. Оваа активност може да се спречи, со тоа што ќе се одјавите од вашиот профил на YouTube и други сметки на YouTube и Google Inc. И ќе ги избришете колачиња на тие компании, пред да ја посетите нашата страница. За повеќе информации за обработка на податоци и заштита на податоци преку YouTube (Google) ќе најдете на: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10. Користење на Microsoft Plugin

Нашата веб страница го користи тн Conversion-Tracking од Microsoft Corporation. Рекламите на Microsoft Bing поставуваат колачиња на вашиот компјутер, ако до нашата веб страница пристапите преку реклама на Microsoft Bing. Microsoft Bing и ние можеме да видиме дека некој кликнал на реклама, бил пренасочен кон нашата веб страница и стигнал до бараната целна страница (страница за реализација). Притоа ние само го дознаваме вкупниот број на корисници кои кликнале на Bing рекламата и потоа биле пренасочени кон страната за реализација. Не се даваат лични податоци за идентитетот на корисникот. Ако не сакате да учествувате во процесот на следење, исто така можете да го одбиете потребното поставување на колаче - на пример, преку подесување на прелистувачот што обично го оневозможува автоматското поставување на колачиња. За повеќе информации за приватност и колачиња што се користат во Microsoft Bing, посетете ја веб-страницата на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ 

Автоматски се собираат информации кои не се лични информации.

Кога пристапувате до нашата веб-страница, може автоматски (односно, не преку регистрација) да се соберат информации кои не се доделени на одредена личност (на пример, интернет пребарувач и оперативен систем, домен  веб страната од која што сте дошле, бројот на посети, просечна должина на престој, прегледувани страници). РЕХАУ ги користи овие информации за да ја одреди атрактивноста на својата веб страница и да ја подобри нејзината содржина. Кога ќе посетите една од нашите веб страни, може да поставиме информации во форма на "колачиња" на вашиот компјутер, кои автоматски се препознаваат при вашата следна посета. Колачињата на пример овозможуваат, прилагодување на веб страницата на вашите интереси или да ја зачувате вашата лозинка, со што не мора повторно да ја внесувате при повторна посета.  Доколку во целост не дозволувате користење на колачиња, можете да го подесите вашиот интернет пребарувач, така што ќе ги избрише колачињата од вашиот компјутер, или пак ќе ги блокира сите колачиња или пак да ве предупреди пред да се зачува колаче. 

Колачиња

Колачињата се мали текстуални датотеки кои обично од посетената веб страница се снимаат во компјутерот. Колачињата служат за различни цели. Сепак, тие никогаш не се ризични бидејќи немаат "активна" способност. Значи, не можете да стартувате штетни апликации. Тие содржат речиси исклучиво информации кои се неопходни за удобно користење на интернет.
Класични примери за задачи на колачињата: податоци за најава, безбедна куповна кошничка количка, анализа на корисници, полиња за формулари.
Информации што можат да се зачуваат во колачињата: век на траење, име на сервер, уникатен ИД, податоци за содржината. 

Употреба на колачиња

• Колачиња за сесија
Колачињата за сесии се чисто технички колачиња кои се неопходни за правилно функционирање на нашата веб-страница.
• Колачиња за следење
Колачиња за следење служат, се разбира во целосно анонимна форма, за оценка на однесувањето на посетителите на нашата веб страница. РЕХАУ и одговорното тело на тој начин добиваат вредни информации за тоа како се користи веб страницата, што ќе му овозможи подобро усогласување со интересите на посетителите.
• Комерцијални колачиња
Освен нашите сопствени колачиња, ние користиме колачиња од трети лица за да прикажеме персонализирано рекламирање на нашите и на други веб-страници. Овој процес се нарекува "retargeting". Тој се заснова на вашата активност на нашата веб страница. 

Сигурност на податоци
Ние имаме технички и организациски безбедносни процедури за заштита на безбедноста на вашите лични податоци и заштита на Вашите лични податоци од неовластена или незаконска обработка и / или од случајно губење, менување, откривање или пристап.

Вашите права
Вие сами имате можност да ја проверите усогласеноста со регулативите за заштита на податоците од страна на РЕХАУ. Ги имате следните права:

• Право на информираност
• Право на информирање и право на приговор
• Право на исправка, бришење и ограничување
• Право на преносливост на податоци

Ако имате прашања во врска правата во однос на обработка на лични податоци, можете да се јавите на нашето лице задолжено за заштита на лични податоци, кој е достапен и во случај на прашања, предлози или поплаки. По барање и во согласност со законот РЕХАУ веднаш ќе ве информира за тоа кои лични податоци од вас се чуваат кај нас. Ако, и покрај нашите напори да се осигура точноста и навременоста, сепак постојат неточни информации, ние ќе го поправиме истото, на ваше барање.

Engineering progress

Enhancing lives