Проветрување на просторот за живеење

Проветрување на просторот за живеење

Зголемете го Вашиот квалитет на живеење во сопствените 4 ѕида!

Човекот минува најмалку две третини од животот во затворени простории. Квалитетот на воздухот во просториите исто така игра важна улога за нашето здравје. Прашина, чад од цигари, бактерии, мириси – сето ова на одлучувачки начин влијае на квалитетот на воздухот. Обемното проветрување е од голема помош. Исто така: Отворете ги прозорците! Сепак, во многу новоградби и реновирани згради, ова не е најдоброто решение за заштеда на енергија заради прилагодениот систем за греење, климатизација и вентилација. Покрај тоа, отворените прозорци канат и несакани гости: поленот, инсектите и провалниците се среќни.

Сега, донесете си чист свеж воздух во домот, контролирано и со заштеда на енергијата! Со топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо и прозорскиот систем ГЕНЕО ИНОВЕНТ Ви нудиме две сосема различни, но ефикасни можности за видливо зголемување на квалитетот на живеење во сопствените четири ѕида! Без оглед дали се во новоградба или при санирање: Нашите системи со сигурност се грижат да може да дишете слободно и безгрижно!

Дали знаевте дека:

  • чистиот воздух содржи 78 % азот, 21 % кислород, 0,03 % јаглерод диоксид и 0,93 % благородни гасови? Овој состав се менува веднаш штом во просторијата или станот има луѓе, растенијата или предмети.
  • луѓето испуштаат влага и јаглерод диоксид во внатрешниот воздух како полни канти? Лице што мирува испушта преку потта околу 1 литар, а активно лице околу 2,5 литри. Семејство со 4 лица дневно испушта околу 10 литри вода како водена пареа во опкружувањето.
  • секој човек вдишува и издишува околу 24 килограми или еквивалентно 20.000 литри воздух секој ден?

Нашите решенија

Топлински изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо

Топлински изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо

За контролирано проветрување на сопствениот дом од самиот почеток се грижи топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо – оптималното решение во новоградбата. Тоа не само што ја зголемува благосостојбата, туку дополнително го штити и паричникот. Преку системот за проветрување во просториите се одвива природна размена на воздух. Свеж воздух без прозорци на кипање – ова ги намалува Вашите трошоци за енергија. Системите за вентилација веќе долго време не наоѓаат примена само во куќите со ниска енергија или пасивните куќи.

Дознајте повеќе

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection