Топлински изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо

Топлински изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо

Чист свеж воздух – се транспортира беспрекорно хигиенски

Преку системот за проветрување во просториите се одвива природна размена на воздух. Ова не само што ја зголемува Вашата благосостојба, туку и го штити Вашиот паричник. Бидејќи без прозорци на кипање ги намалувате Вашите трошоци за енергија. Поради тоа, системите за вентилација не наоѓаат примена, само во куќите со ниска енергија или пасивните куќи. Исто така и во Вашиот сопствен дом свежиот воздух во иднина може да влегува со заштеда на енергија – без оглед дали е во новоградба или преку мерки за санирање.

Од A – како отвор за вшмукување (Ansaugöffnung) – до Z – како собна температура (Zimmertemperatur)

Природниот свеж воздух се доведува преку отворите за вшмукување на покривот или на подот. АВАДУКТ Термо Ви ги нуди сите можности. Сепак, сè повеќе се користат надворешните кули за вшмукување бидејќи тие едноставно заштедуваат простор и не завлегуваат во градежната архитектура. Филтриран од прашина и полен, вшмуканиот и исчистен воздух влегува во градбата преку уникатно антимикробно обложениот систем на цевки.

Предности на топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина

Awadukt-Graphic2_MK - 74672538

Предности во летен режим на работа

  • Добивање удобност преку ладење на протокот на воздух без дополнителни трошоци за работа
  • Ладење на протокот на воздух на пријатна температура за заштита од прегревање на градбата, исто така и во сред лето
  • Зголемување на квалитетот на воздухот во затворен простор преку одвлажнување на протокот на воздух
  • За лицата што страдаат од алергии се користат соодветни филтри
  • Нема бучава за време на проветрувањето со отворени прозорци
Awadukt-Graphic1_MK - 74671969

Предности во зимски режим на работа

  • Особено ефикасно загревање на протокот на воздух преку топлински изменувач за воздух и геотермална топлина и уред за обновување на топлина
  • Спречување на замрзнување на уредот за проветрување без дополнителни трошоци за работа
  • Не е потребна функција за одмрзнување во уредот за проветрување и можна работа во текот на целата година
  • Независност од фосилни горива благодарение на користењето обновлива енергија
  • Чист воздух дури и во „периодите на настинки“ и генерално распространетите вируси на грип

Енормен потенцијал за заштеда на енергија

Покрај директното снабдување во зградата, индиректниот и интелигентниот довод на воздух што се пренесува преку подземна мрежа од цевки нуди огромен потенцијал за заштеда на енергија: Во лето воздухот претходно се лади, а во зима претходно се загрева. Ова значи дека свежиот воздух треба да го загреете помалку во зима и да го оладите помалку во лето за да ја постигнете идеалната собна температура. Можете однапред точно да пресметате колку можете да заштедите. Овдека со задоволство ќе Ви помогнеме.

Колку енергија се заштедува уште денес со користење на температурата на тлото, покажува импресивната бројка: Само во 2013 година, во Германија биле генерирани 8,7 милијарди kWh – годишна потреба за електрична енергија од преку 1,7 милиони четиричлени семејства или 0,6 % од вкупната побарувачка на топлина во Германија. Оттогаш, овој број постојано се зголемува.
(Изворwww.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/erdwaerme)

Одлучувачка архитектура на цевките

За топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина, идеална е специјалната архитектура на АВАДУКТ Термо цевките. Таа со сигурност ја гарантира максималната спроводливост. Ова е клучно за високата ефикасност на апсорпцијата на температурата од околното тло. Затоа со АВАДУКТ Термо цевките постигнувате извонредно висока ефикасност.

На длабочина од 1,5 до 2,5 метри, температурата на тлото во лето, како и во зима, е релативно константна. Над тлото секако не е. Кај топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина (LEWT) оваа разлика во температури се користи за заштеда на енергија. Температурната делта помеѓу вшмуканиот надворешен воздух и воздухот внесен во зградата е чиста добивка – повеќе не мора да се загрева или лади енергетски интензивно.

Видео

Како функционира топлинскиот изменувач за воздух и геотермална топлина АВАДУКТ Термо и кои предности Ви ги нуди, може да погледнете во нашето видео.

Често поставувани прашања

Добијте одговори на често поставуваните прашања во врска со темата топлински изменувач за воздух и геотермална топлина.

Дознајте повеќе

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection