BAU-D530_01 - 84301740

Греење и ладење во станбени објекти

Брзина на градилиште

Од едносемејна куќа преку повеќесемејни куќи па се до објекти со посебна примена: Нашите системи убедуваат со софистицирани концепти за монтажа, докажан квалитет и максимална безбедност, како кај новоградби, така и при реновирање.

Пример: РАУТЕРМ СПИД – нашиот брз систем, кој се изведува само од 1 лице

Со нашиот РАУТЕРМ СПИД самолеплив систем за подно греење, за една недела ќе изведете 3 наместо 2 едносемејни куќи:

  • 30 % пократко време за поставување, благодарение на самолепливиот систем
  • Попрецизно поставување благодарение на до 6 % повеќе леплива површина
  • Можност за поставување со само 1 лице и тоа без алат.

Сè од еден извор: Од подно греење преку техника на разделници и алат за монтажа, па се до прибор за системите.

Сакаме брзо и ефикасно да ја завршите работата. Нашите комплетни системи за греење и ладење, ги опфаќаат сите компоненти кои се потребни за енергетски ефикаснa изведба на градежните проекти: Системи за греење и ладење, технологија на разделници и системи за регулирање на температура, соодветен алат и прибор. Имате прашања? Вработените во нашите продажни канцеларии со задоволство ќе Ве советуваат, телефонски или лично.

КОНТАКТ

Контакт

Имате прашања? Вработените во нашите канцеларии за продажба со задоволство ќе Ви помогнат.

Барање за контакт

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection