Projektová príprava

Plánovanie kanalizačnej siete prispôsobené požiadavkám

Vaša cesta ku kanalizačnej sieti podľa požiadaviek s AWAŠACHTAMI PP DN 1000 - 800 - 600

Nie každá šachta musí byť DN 1000! Na trhu je silný trend, že šachty sa čoraz menej používajú ako vstupné. Na čistenie a kontrolu sa stále viac používa kamerová a robotická technológia. S rodinou šácht  AWAŠACHTA PP DN 1000, 800 a 600 vyrobenými z kvalitného polypropylénu ponúka REHAU riešenie pre každú kanalizačnú sieť šitú na mieru. V porovnaní s plánovaním, pri ktorom sa používajú iba šachty s menovitým priemerom DN 1000, je možné znížiť náklady na materiál až o 30%. Nákladné zemné práce a inštalácia šácht tiež predstavujú významný potenciál úspor.

Plánovací poriadok - statický výpočet podzemných potrubí

ITB_0384_01 - 48462462

Naše plánovacie centrum vás podporuje pri plánovaní kanalizačnej siete podľa vašich potrieb!

Váš kontakt:
Ing. Michal Stehlík
Tel.: +421 2 682 091 55
Mail: michal.stehlik@rehau.com

Hydraulika potrubia

Radi Vám pomôžeme s návrhom dimenzie plastového gravitačného potrubia podľa DWA A 110 a DIN EN 752.

 • Zohľadnenie čiastočného alebo úplného naplnenia, stúpania, prietoku, priemeru a prevádzkovej drsnosti
 • Stanovenie prietoku

Vyplnený dotazník nám pošlite e-mailom na adresu: michal.stehlik@rehau.com

Dotazník pre hydraulický návrh potrubia na stiahnutie

Statika potrubia

Čo dokáže výpočtový program?

 • Statický výpočet plastových rúr podľa ATV-DVKW A 127
 • Zohľadnenie rôznych priemerov a typov rúr
 • Zváženie rôznych prípadov zaťaženia a podmienok podložia

Výhody pre Vás:

 • Optimálne dimenzovanie potrubia
 • Podpora pri výbere vhodných potrubí kompetentným tímom odborníkov

NOVINKA: Statika potrubia hotová za 5 minút!

Pomocou online programu je statické overenie okamžite k dispozícii ako PDF a možno ho uložiť, odoslať alebo vytlačiť

 • K dispozícii nepretržite
 • Jednoduchá obsluha
 • Nie je potrebná žiadna registrácia
 • Bezplatne
 • Bez čakania

Výpočet statiky potrubia

Pozrite si krátke video s vysvetlením, ako program na výpočet funguje:

Statika šácht

Čo dokáže výpočtový program?

 • Statický výpočet AWAŠACHTA PP DN 1000 podľa ATV-DVWK A127
 • Zohľadnenie rôznych podmienok podložia, situácií pri zabudovaní a prípadov zaťaženia
 • Stanovenie deformačného správania

Výhody pre Vás:

 • Potvrdenie spoločnosti REHAU, že zvolený šachtový systém zodpovedá miestnym podmienkam počas zabudovania a prevádzky
 • Podrobný a zrozumiteľný výpočet

Jednoducho požiadajte o vyplnenie nášho dotazníka o statike šácht e-mailom.

Výpočet vztlaku šácht

Čo dokáže výpočtový program?

 • Výpočet bezpečnosti vztlaku AWASCHACHT PP DN 1000
 • Zváženie trenia šachtového dna s premenlivými uhlami trenia
 • Individuálny výpočet pre jednotlivé šachtové konštrukcie s referenciou na objekt

Výhody pre Vás:

 • Potvrdenie spoločnosti REHAU, že vybraný šachtový systém vydrží vysoké dopravné zaťaženie
 • Objektovo závislý výpočet skutočne zabudovaných šácht namiesto „vzorového výpočtu“

Pošlite e-mail našej kontaktnej osobe

Výkres vo formáte CAD vďaka pár kliknutiam

Zjednodušenie projektovej prípravy

Aby sme vám uľahčili projektovanie, rozširujeme našu ponuku služieb. S niekoľkými kliknutiami si teraz môžete pomocou CAD manažéra Heinze stiahnuť výkresy CAD pre kanalizačné potrubia, tvarovky a spojovacie systémy bezplatne::

www.heinze.de/cad-manager

Táto služba vám ponúka množstvo výhod. Napríklad potrubné vedenie v stiesnených priestoroch môže byť znázornené pomocou výkresov jednotlivých prvkov a lepšie naprojektované. Vhodným projektovaním je možné ušetriť materiál a čas stavby. Užívatelia sú tiež schopní zmapovať akékoľvek stúpania alebo rozdiely v nadmorskej výške, a tak čo najlepšie naplánovať plynovod. Ďalšou výhodou je, že môžu byť vyrobené špeciálne konštrukcie a špeciálne tvarované diely. Ak je to potrebné, po konzultácii s REHAU sa tieto môžu vyrobiť špeciálne pre príslušný stavebný projekt.

Vyžiadajte si ďalšie informácie o výkresoch e-mailom.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection