Schachtsanierung

Sanácia šácht

Renovácia šachta v šachte - trvalé riešenie

Minimálne tretina všetkých šácht je poškodená

Odborníci predpokladajú, že v Nemecku je poškodených 30 až 50 % kanalizačných šácht. Dôsledky: Infiltrácia podzemnej vody zaťažuje čistiarne odpadových vôd. Únik odpadovej vody kontaminuje podzemnú vodu. Prepadajúce sa šachtové poklopy predstavujú nebezpečenstvo v cestnej premávke.

Konvenčné sanačné procesy nie sú do budúcnosti udržateľné.

Bežné procesy nanášania ochranných vrstiev sú za 3 000 až 5 000 EUR na šachtu drahé a často sú neudržateľné. Uvedené sanačné opatrenia predpokladajú optimálne pripravený materiálový základ a vhodné poveternostné podmienky. Podmienky, ktoré sa zriedka dosahujú so skorodovanými a netesnými šachtami. Výsledok: renovované šachty sú zaťažiteľné iba v obmedzenom rozsahu a už po krátkej dobe ich je potrebné opraviť. Oproti tomu AWAŠACHTA preukazuje 100-ročnú certifikovanú životnosť.

Dauerhafte Sanierung

Alternatíva: Sanácia šachty bez výmeny

Rekonštrukciou šachty v šachte vytvoríte rýchle, dlhotrvajúce a nákladovo optimalizované riešenie bez ohľadu na počasie a stav poškodenej šachty. Týmto spôsobom sa do existujúcej betónovej šachty nainštaluje AWASCHACHTA najbližšej nižšej menovitej svetlosti a opravovaná šachta zostáva v zemi ako stratené debnenie. Poškodená kyneta je vyrezaná a nahradená vopred vyrobenou kynetou AWAŠACHTY, ktorá je zarovnaná pomocou tesniacich vakov. Výsledok: nová, tesná šachta, staticky odolná až do triedy zaťaženia 5, SLW 60 a 100 rokov bez starostí - bez potreby obnovy.

Vaše výhody

  • Trvale stabilná, bez korózie, tesná a bezpečná
  • Kompletná renovácia bez opráv po 5 až 20 rokoch, pretože AWAŠACHTA vydrží 100 rokov.
  • Realizovateľná bez špecializovaných firiem
  • Zabudovateľná za každého počasia
  • Šachta, ktorá je už po pár hodinách znova prevádzkovateľná
Ausschreibungstexte

Texty k súťažným ponukám

Aby ste dostali požadovaný produkt, podporujeme vás podrobnými ponukami.

Ak potrebujete texty k súťažným ponukám, ako súbory Word alebo GAEB, neváhajte nás kontaktovať.

K textom k súťažným ponukám

Na stiahnutie

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection