Izmjenjivač toplote vazduh zemlja

Antimikropski sistem za kontrolisanu ventilaciju

Rastuće cijene energenata i sve manje zalihe resursa dovode do promjene načina razmišljanja kod investitora, projektanata i arhitekata. Zbog sve manjih zaliha fosilnih goriva energetski štedljivi koncepti gradnje sve više dobijaju na značaju. Bitan element svega toga je kontrolisana ventilacija stambenog, kancelarijskog i radnog prostora. Sa AWADUKT Thermo antimikropskim izmjenjivačem toplote vazduh-zemlja REHAU doprinosi unaprijeđivanju efikasnosti u oblasti ventilacione tehnike.