შიდა საინჟინრო სისტემები

REHAU-ს ყველა სისტემა აკმაყოფილებს ხარისხის უმაღლეს მოთხოვნებს და მუშაობის მთელი ვადის განმავლობაში. უნაკლო კომპლექსური გადაწყვეტისა და უდიდესი საიმედოობის გარანტიას იძლევა. სისტემური გადაწყვეტილებების უმაღლესი ხარისხის წყალობით შეიძლება შემცირდეს: დაყენების ხარჯები 50%-ით, მასალის ხარჯები - 25%-ით, ხოლო წყლისა და ენერგო რესურსების ოპტიმიზაცია საექსპლუატაციო ხარჯების 60%-ით შემცირების საშუალებას იძლევა.

REHAU გადაწყვეტილებები ფართოდ გამოიყენება მშენებლობაში: საცხოვრებელი კომპლექსები, საოფისე შენობები, სასტუმროები, სტადიონები და აეროპორტები.

Engineering progress

Enhancing lives