REHAU BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Sürdürülebilirlik stratejilerinin kapsamını gün geçtikçe genişletmeye devam eden REHAU, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

02.06.2020

Goals EN - 110730

REHAU CEO’su William Christensen, sorumlu kurumsal yönetim konusunda dünyanın en büyük ve en önemli kurumlarından birinin üyesi olarak, kendilerini sürdürülebilirlik ilkelerine adadıklarını duyurdu.

Küresel alanda ticari işletmeler için zorluklar artması sebebiyle REHAU, sürdürülebilirlik faaliyetlerini gelecekte daha görünür kılmayı amaçlıyor. Bu sebeple BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak net bir mesaj veriyor: "Bir aile şirketi olarak REHAU yıllardır sürdürülebilir kurumsal politikaya kendini adamıştır. Kaynakların sorumlu kullanımı bizim için ürün çeşitliliği ve uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme kadar önemlidir ”diye belirtiyor REHAU Grubu CEO'su William Christensen. 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sorumlu kurumsal yönetim konusunda dünyanın en büyük ve en önemli girişimidir. Sürdürülebilirlik alanında bir tür onay damgası olarak bilinen kurumun vizyon; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve iklim sorunlarının ve yolsuzluğun önlenmesi alanlarında on evrensel ilkeye dayanan sürdürülebilir bir küresel ekonomi oluşturmaktır. Kurum, şirketleri ve kuruluşları stratejilerini ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi vizyonu ile uyumlu hale getirme konusunda destekliyor. Dünya çapında 13 bin 500'den fazla şirket ve kuruluş, sadece bilgi alışverişinde bulunmakla kalmayıp aynı zamanda aldıkları önlemler ve gelişmeler hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde rapor vererek, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne halihazırda katıldı.

BM, küresel zorlukların ancak birlik olunarak ele alınabileceğine inanıyor ve bu konu da 2015 yılında kabul edilen Agenda 2030 programına dahil edildi. On ilkeye dayandırılarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) olarak adlandırılan 17 hedef üzerinde duruluyor. REHAU, geri dönüşüm yönetimi, iklimin korunması, sürdürülebilir büyüme ve çeşitlilik konularına odaklanmaktadır.

Engineering progress

Enhancing lives