Kullanım Şartları

REHAU müşteri portalı genel kullanım şartları


§ 1 Kullanım Alanı

(1) Aşağıda yer alan kullanım şartları REHAU Grubunun (aşağıda:REHAU) Müşteri Portalı’nın (aşağıda:Portal) kullanım şartlarını içermektedir.
(2) REHAU portal sayesinde müşterilerinin hizmetine çeşitli hizmet ve bilgiler sunmaktadır. Müşteriler portal aracılığıyla çerçeve sözleşmelere, depo girişlerine, fiyat listelerine, ürün bilgileri gibi çeşitli bilgilere ve daha birçok bilgiye ulaşabilir ve siparişler oluşturabilir.
(3) Eğer portalın bir kısmında tamamlayıcı, ayrı kullanım şartları güncel veya ileride geçerli olursa, müşterilerin dikkati kesinlikle bu konuya çekilecektir. Böyle özel kullanım şartları burada yer alan genel kullanım şartlarının önüne geçer.
(4) Sözleşmeler portal üzerinden yapılamaz. Portal kesinlikle aşağıda Paragraf 2’de bulunan belirtilen amaçlara hizmet etmektedir.


§ 2 Kayıt ve Login Yönetimi

(1) Portalın kullanılabilmesi için müşterinin önceden yapılmış kaydının REHAU’da bulunması gerekmektedir.
(2) Başarılı bir kayıttan sonra müşteriye portala giriş izni olarak bir müşteri numarası (tanınmadığı sürece) ve her kullanıcı için bir kişisel şifre (“Login”-Bilgileri) gönderilir.
(3) Kayıt olma hakkı mevcut değildir. REHAU müşterinin veya her bir kullanıcının girişini her zaman sebep belirtilmeksizin engelleyebilir veya portalın belirli kısımlarını sınırlayabilir.
(4) Portala her giriş için her kullanımda Login gerekmektedir.
(5) Kullanıcı şifresini üçüncü kişilere veremez; kullanıcı Login için gerekli olan müşteri numarasını daima kişisel şifrelerinden ayrı muhafaza etmek zorundadır.
(6) Müşterinin kayıt sırasında verdiği bilgiler gerçeğe uygun olmak zorundadır. Kayıttan sonra oluşan değişiklikleri müşteri REHAU’ya gecikmeksizin bildirmek zorundadır.
(7) Bir kullanıcının müşterinin işletmesinden ayrılması veya başka bir sebepten giriş izninin sonlandırılması gerekliliği durumlarında, müşteri REHAU’yu gecikmeksizin bilgilendirmek zorundadır.


§ 3 REHAU’nun Yapacakları

(1) Müşteri, REHAU tarafından portalda hizmete sunulan bilgileri görebilir veya indirebilir. Bilgiler ve Akademi bölümüne eklenen belgelerden hangileri müşteri girişine ilgilendiriyorsa müşteri burada ayrıcalıklı okuma izni alır; müşteri orada yer alan verileri ne değiştirebilir ne de silebilir vb.
(2) REHAU portalın tamamen veya kısmen durdurulması hakkına sahiptir. Zaman zaman yazılım güncellemeleri nedeniyle işletime ara verilmesi zorunludur. Portalın kullanımındaki ara vermeler için REHAU hiçbir garanti üstlenmez.


§ 4 Müşterinin Yükümlülükleri

(1) Müşteri kendisine “Login”-Bilgileri altında yer alan portaldaki aktivitelerinden sorumludur.
(2) Müşteri portal kullanımı sırasında
a. Hiçbir şahsa zarar veremez veya onun kişisel haklarını yaralayamaz
b. Portalı reklam veya diğer ticari amaçlar için kullanamaz. Bunların ihlali durumunda REHAU müşterinin portala girişini hemen engeller. REHAU ayrıca yukarıda yapılan açıklamalara aykırı içerik veya materyalleri silme hakkını saklı tutar.
(3) Kullanımdan sonra müşteri şifre ile korunan bölgeden ayrılmak zorundadır. Eğer müşteri kendi “Login”-Bilgilerinin kötüye kullanıldığını fark ederse veya kötü amaçla kullanıldığından şüphelenirse, müşteri REHAU’yu mümkünse yazılı olarak (E-Mail yeterli) gecikmeksizin bu konu hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. REHAU bu “Login”-Bilgileri aracılığıyla müşterinin girişini engeller ve yenilenen kayıt başvurusundan sonra müşteriye yeni “Login”-Bilgileri sunulur.


§ 5 Müşterinin Kullanım Hakları

(1) REHAU müşteriye ayrıcalıklı olmayan ve devredilemeyecek şekilde portalda hizmete sunulan bilgilerin ve REHAU’nun REHAU’ya ait bilgi ve dokümanların hazırlanması hedeflendiği kadarıyla dokümanların kullanılmasına ait bir hak tahsis eder.
(2) Müşteri portal üzerinde hizmete sunulan bilgileri ve dokümanları ne ücret karşılığı ne de ücretsiz, ne tamamen ne de özetler halinde üçüncü kişilere veremez.
(3) Müşteri portala ait web-sayfalarının veya içeriklerini bir Hyperlink aracılığıyla bir alt pencereye (Frame) bağlayamaz ve/veya orada gösteremez.
(4) Burada müşteriye verilen kullanım hakları veya diğer hakların dışında, kendisine herhangi bir türde, özellikle firma ismine ve ticari koruma haklarına (Patentler, kullanım numuneleri, markalar vb. gibi) başka hiçbir hak verilmez, REHAU müşteriye böylesine haklar vermeye yükümlü değildir.


§ 6 Portal İçeriğine ait Haklar – Fikri Mülkiyet

(1) REHAU portalın her sayfasında, düzenleme ve tüm içerik dahil telif ve tüm diğer koruma haklarını saklı tutar.
(2) Müşteri REHAU’nun haklarını ve özellikle hiçbir telif hakkına ait yorumlarını ve/veya marka işaretlerini ve/veya içerikteki diğer verileri değiştirme ve yok etme haklarını korur.


§ 7 Hyperlink

REHAU web-sayfasındaki üçüncü kişileri işaret ettiği sürece, REHAU web-sayfalarının içerileri için üçüncü kişilere karşı sorumluluk üstlenmez. REHAU kesinlikle üçüncü kişilere ait web-sayfalarının içeriklerini kendine mal etmez. Üçüncü kişilere ait web-sayfalarının sürekli kontrolü REHAU için mümkün değildir. REHAU üzerinden yabancı web-sayfalarına ulaşmak için linklerin kullanımı müşterinin kendi zararınadır.


§ 8 Ücret

REHAU müşterilerine potalın kullanımını ücretsiz hizmet olarak sunmaktadır.


§ 9 Sorumluluk, Virüsler

(1)REHAU her zaman portal ve içinde hazırda bulunan web-sayfalarının virüslerden temiz tutulmasına özen gösterir. REHAU bununla virüslerden arınmayı garanti edemez. Müşteri bu yüzden indirmeden önce hem kendi koruması hem de portala virüslerin girmesini engellemek için uygun güvenlik donanımlarını, özellikle her zaman güncel bir virüs tarayıcısı sağlayacaktır.
(2) REHAU portala eklenen bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve bütünlüğü için hiçbir güvence, garanti veya sorumluluk üstlenmez.


§ 10 Kişisel Bilgiler

REHAU müşteriye ait kişisel bilgilerin edinilmesinde, kullanımında ve işlenmesinde yürürlükte olan veri koruma yasal kurallarına dikkat eder.


§ 11 Mahkeme Yeri ve Uygulanacak Yasa

(1) Mahkeme yeri, yasaca uygun olduğu sürece, Hof şehridir.
(2) Uygulanacak yasa Federal Almanya Cumhuriyeti yasasıdır.


§ 12 Diğer

(1) REHAU ve müşteri arasındaki bu kullanım şartlarından sapan düzenlemeler yazılı şekilde olmalıdır. Bu yazılı şekil olma durumunun kaldırılması da sadece yazılı şekilde olur.
(2) REHAU bu kullanım şartlarını ileride etkili olacak şekilde her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Engineering progress

Enhancing lives