Şirket Kültürü

Yenilikçi aile şirketi olarak profesyonellik, polimer bazlı çözümlerin premyum markası sıfatıyla dünya çapında lider olmak için ön koşuldur. Bu başarı ise, uzun süreli ve güvenilir istihdam olanağı sağladığımız performans sahibi ve esnek çalışanlarımızdan elde edilen sonuçtur.

Performans

REHAU'nun başarısı, tüm bireylerin özveri ile yerine getirdikleri görevlerin bir neticesi olduğundan, her bir çalışanın performans istekliliği bizim için çok önemlidir. Çalışanlarımız, kişisel olarak ellerinden gelen en iyi iş performansını sergileyerek REHAU Grubu'nun gelişmesinde ortak sorumluluk yüklenirler. Kuruluşumuz, bu özveriyi işgücü pazarına göre uyarlanmış, adil ve özellikle de performansa dayalı bir ücret sistemi ile teşvik ediyor.

Bağımsızlık

REHAU borsada işlem gören bir kuruluş olmadığından, hisse senedi piyasalarında meydana gelen dalgalanmalardan etkilenmiyor ve bu nedenle hem müşteri hem de çalışan açısından uzun vadede güvenilir kalabiliyor. Bu gelecekte de böyle olacaktır. Orta ve uzun vadeli hedeflere yönelmiş olan bir aile şirketi olmak, REHAU'u ön plana çıkartıyor. Kısa vadeli kârı ön plana çıkarmak yerine, devamlı büyümeye ve sürekliliğe güveniyoruz. Biz çalışanlarımızı kuruluşumuzdaki girişimciler olarak görüyor, kendi kendine karar verme ve hareket etme yetisine güveniyoruz.

Doğrudan iletişim

REHAU'daki çalışan odak noktadır. Çalışın ile özel bir güven ilişkisine dayanan uzun süreli bir işbirliği sağlamayı hedefliyoruz. Çalışanların kendi aralarındaki ve amirleri arasındaki dolaysız iletişim ise bu süreçte bir o kadar önemlidir. "Kapımız her zaman açıktır" prensibine uygun olarak REHAU'daki çalışanlar, bulundukları işlev kademelerinden bağımsız olarak, sorun ve isteklerini Genel Müdürlüğe kadar götürme imkanına sahiptir.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection