Sıhhi tesisat

REF00012AT_505966_0 - 505966

Daha az yer kaplayan çifte özellikli sistem

İçme suyu ve atık su sistemleri tek elden

RAUTITAN içme suyu sistemimiz, REHAU geçme manşonlu bağlantı teknolojisi sayesinde optimum akışı ve en iyi kullanım suyu hijyenini sağlayarak kullanıcılarını etkiler. RAUPIANO PLUS, fısıltı sessizliğiyle çalışan drenaj boruları ile puanları toplar. Müteahhit olarak memnuniyetiniz daha inşaat aşamasındayken başlar. Kazancınız: Daha fazla yaşam alanı ve daha düşük kurulum maliyetleri.

Yer tasarrufu mucizemiz

Birlikte kurulmaları sonucunda, sistemin test ettiği sıfır mesafeye sahip olarak bir miktar alan kazanmış olursunuz. Bu durum ayrıca metalik hatlarla birlikte kullanım durumunda da geçerlidir.

SML ve HT ile ekonomik olma karşılaştırması

313 daireden oluşan bir toplu konutta, yatırımcı ve yürütücü firma SML ve HT tesisatları bizim sistemlerimizle karşılaştırarak değerlendirmiştir. Sonuçta: Ekonomik malzeme kullanımı ve kısa montaj süreleri sayesinde genel maliyetler %30 daha düşük çıktı.

Hesaplama, malzemeden alınan parça baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Montaj süreleri, Münih'teki Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik tarafından haricen yürütülen bağımsız bir çalışmadan alınmıştır.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection