Gatubrunnar

Avlopp

Framtiden har inga grå färger

MACH SCHLUSS MIT STÄNDIGEN SANIERUNGSARBEITEN!

Bli av med ständiga saneringsjobb!

Vem har inte upplevt det? Köer, oväsen och omlagd trafik på grund av ständigt pågående vägarbeten som ofta beror på tidskrävande och kostsamma saneringsjobb av existerande avloppsnät. Inte konstigt eftersom gatubrunnar i betong utsätts för korrosion och raskt förvandlas till dyra långtidsåtaganden – stora pengasummor, som kunnat utnyttjas på annat vis.

Avloppsbrunnar i polypropylen har 37 % större lönsamhet än betong

Med våra AWASCHACHT spar du dubbelt så mycket. Kostnaderna för underhåll och sanering minskar, eftersom AWASCHACHT, sett utifrån deras livscykel, ger en 37 % högre lönsamhet än gatubrunnar i betong. Detta framgår av en dynamisk kostnadsjämförelse enligt DWA i faktainlägget i tidningen ”Gator och underjordiska byggarbeten” daterat till juni år 2013.

Genom att välja behovsanpassad nominell storlek sparar du extra pengar på materialkostnader och får lägre kostnader för jordarbeten och installation.


Upp till 30 % lägre material-kostnader

Varför AWASCHACHT?

Enastående flexibilitet inom ett modulärt konstruktionssystem

Våra AWASCHACHT är utformade enligt ett modulärt konstruktionssystem och består av kona, brunnsring och brunnsgolv. De är flexibla, enkla att kombinera och finns snabbt tillgängliga på lagret. I storleken DN 1000 finns nästan 70 golvbrunnar att välja bland och i storleken 800 ca. 60 – lämpliga modeller finns för varje konstruktionstyp.

Kostnadsbesparing vid installation.

På grund av sin lätta vikt blir installationen av våra brunnar tidssnål och användning av tunga konstruktionsmaskiner kan undvikas. Så kan du montera 5 AWASCHACHT DN 1000 per dag, i stället för 4 gatubrunnar i betong. Vår 32 kg tunga AWASCHACHT DN 800 kan transporteras och installeras utan användning av tunga maskiner. Sparad tid per installation: 25 %.

ITB_0545 - 19197269

Rätt brunn för rätt användning

Kortaste vägen till bästa lösningen. Med hjälp av vårt beslutstagandeverktyg finner du den lösning som passar dina omständigheter bäst på bara några sekunder.


Rekommenderade användningsområdenDN 600DN 800DN 1000
Ingångsbrunn vid avloppshantering✔      
Inspektionsbrunn   
Hushållsbrunn 
Används i stadsmiljö vid trång yta 
Tillsynsbrunn   
Brunn för riktningsförändring,  brunnkanaler DN 160 – 250 
Sanering i öppen konstruktionsmodell 
Nedstigningsbrunn 
Brunn för riktningsförändring,  brunnkanaler DN 315 – 630  
Brunnar med flera sidotillflöden  


Manhålsbrunnar

AWASCHACHT DN 1000: avloppsbrunn i plast som man kan gå på, DN 1000 i polypropen

Våra manhålsbrunnar vid vanlig gåendefrekvens fungerar även för sanering i öppen konstruktionsmodell, för riktningsförändring i brunnkanaler DN 315 – 630 eller som brunn med flera sidotillflöden. Vårt flexibla modulära konstruktionssystem med olika brunnsgolv och brunnsringar.

 • Måtten DN 160-630 gatubrunn med sidotillflöden
 • För sanering i öppen konstruktionsmodell
 • Flexibla kopplingar 7,5º
 • Långsiktig täthet genom säkerhetslås vid brunnstätning samt tätning genom frikopplad last av brunnselementen.
 • Genom att sammanfoga stödjande former i marken säkras att ingen förskjutning sker uppåt ens vid höga grundvattennivåer
 • Bygglov från det tyska byggtekniska institutet ”Deutsches Institut für Bautechnik”, DiBt Z-42.1-400

Här finner du golvbrunnar för specifika användningsändamål: specialbrunnar

AWASCHACHT DN 800: avloppsbrunn i plast som man kan gå på, DN 800 i polypropen

En liten variant av AWASCHACHT PP DN 1000-utformad för tillfällig användning Passar utmärkt i stadsmiljö på trång yta med snäv budget Gäller inköps- och installationskostnader med betong i åtanke.

 • Fungerar även som hushållsbrunn, för riktningsförändring i brunnkanaler DN 160 – 250 eller för sanering i öppen konstruktionsmodell.
 • Besparing av 25 % av kostnaderna för installation tack vare lätt vikt, vilket innebär att man inte behöver använda tunga byggmaskiner
 • Långsiktig täthet genom säkerhetslås vid brunnstätning samt tätning genom frikopplad last av brunnselementen.
 • Genom att sammanfoga stödjande former i marken säkras att ingen förskjutning sker uppåt ens vid höga grundvattennivåer
 • Bygglov har erhållits från det tyska institutet för byggteknik, ”Deutsches Institut für Bautechnik” DIBt Z 42.1-400.
 • Flexibelt modulärt konstruktionsprogram med lämpliga tillbehör.

Här finner du golvbrunnar för specifika användningsändamål: specialbrunnar

Rengörings- och inspektionsbrunnar

AWASCHACHT DN 600: avloppsbrunn i plast DN 600 i polypropen för inspektionsredskap.

AWASCHACHT DN 600 underlättar vid behovsinriktad planering. Perfekt lämplighet som slutbrunn eller inspektionsbrunn vid kommunal dränering. Sparar både utrymme och kostnader. Fungerar även bra som utgångsbrunn för vattenavledning eller som hushållsbrunn.

 • Lägre materialkostnader genom val av optimal nominell brunnsstorlek DN 600
 • Långsiktig täthet genom säkerhetslås vid brunnstätning samt tätning genom frikopplad last av brunnselementen.
 • Genom att sammanfoga stödjande former i marken säkras att ingen förskjutning sker uppåt ens vid höga grundvattennivåer
 • Bygglov har erhållits från det tyska institutet för byggteknik, ”Deutsches Institut für Bautechnik” DIBt Z 42.1-400.
 • Flexibelt modulärt konstruktionsprogram med lämpliga tillbehör.

Hjälp vid planering

Texter för utskrivning
Detaljerade texter som ligger klara för utskrivning i Word- eller i GAEB-format.

Behovsanpassad planering av manhålsbrunnar
Vi bistår med hjälp vid behovsanpassad planering av nätverket för gatubrunnar och du får möjlighet att reducera kostnader och spara pengar.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection