Vår Planet


Vi anser att det är vår plikt att tillgodose nutidens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Det innebär att vi behöver ta hand om samhället och miljön samt agera ansvarsfullt i allt vi gör. Ibland kräver detta tuffa beslut som sätter planeten före vinster och människor före produkter.

Hållbarhet är en drivkraft i REHAUs strategi. Vi förväntar oss att REHAU-anställda och partners ska hjälpa oss att bygga en hållbar verksamhet, som innefattar allt från vår modell för cirkulär ekonomi till vårt tillvägagångssätt inom miljö- och arbetssäkerhet, som kommande generationer stolt kan ärva.

Att agera hållbart är mer än bara ett trendigt samtalsämne. Detta är vårt företags grundläggande övertygelse och säkerställer att våra handlingar idag kommer att tjäna vår planet under många år framöver.


Ett meddelande (inte bara) till den yngre generationen


MA-D800 - 76262

Dr Veit Wagner, vice ordförande för REHAU-koncernen

Jobst_Wagner_Supervisory_Board - 56491

Jobst Wagner, ordförande för REHAU-koncernen

”Den globala förändringens tempo ökar varje dag. Samtidigt har allmänheten blivit extremt uppmärksam på hållbarhetsfrågor. REHAU har rapporterat om sina hållbarhetsrelaterade aktiviteter på ett transparent sätt i flera år nu. Vår uppfattning är att vi allt oftare står inför pressande globala utmaningar som exempelvis förorening av haven och krympande resurser.

Vi tror att REHAU, med sin tradition som ett ansvarsfullt familjeföretag och med sina innovativa produkter och framtidsinriktade investeringar, i huvudsak redan har uppfyllt kraven för hållbara affärer under många år framåt.”

REHAU ansluter sig till initiativet 50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS

 

Som familjeföretag har vi alltid tänkt långsiktigt och på kommande generationer. Ansvarsfull användning av resurser, hållbara och innovativa produkter och hållbara investeringar är en del av vårt DNA. Vi är därför stolta över att ansluta oss till initiativet 50 Sustainability & Climate Leaders som ett av 50 ledande företag som har implementerat åtgärder för att forma sin affärsmodell på ett mer hållbart sätt.

Projektet Positive climate action across the world: The 50 Sustainability & Climate Leaders (Positiva klimatåtgärder över hela världen: 50 hållbarhets- och klimatledare) är det internationella näringslivets svar som visar önskan, ledarskap och vilja att vidta effektiva åtgärder i kampen mot klimatförändringar.

Ta reda på mer: www.50climateleaders.com


50_SCL_LOGO_bg - 116516


Hållbarhet i full fart på REHAU


Icon_CO2_down_White - 100664

29 %

Koldioxidutsläppet minskat
(2018 jämfört med 2009)

Icon_Recycling_Quote_White - 100669

11 %

återvinningsgrad i totalt tonnage (2018)

Icon_Recycling_Fensterprofil_White - 100666

97.000

ton mindre koldioxid genom återvinning av gamla fönster vid fönstertillverkning (2018)   

Icon_Recycling_Produktion_White - 100668

90 %

av returmaterialet i produktionen återvinns (2018)

Icon_Recycling_Verpackung_White - 100672

65 %

av förpackningarna tillverkas av hållbara material (2018)

Icon_Stromsparen_White - 100673

17 %

Elförbrukningen minskad (kWh/kg) (2018 jämfört med 2009)

Icon_Strom_erneuerbar_White - 100677

20 %

av våra anläggningar fick sin el från förnybara energikällor (2018)

Icon_Wassersparen_White - 100679

31 %

Vattenförbrukningen minskad (2018 jämfört med 2009)

Hållbarhetsprojekt på REHAU

Vi förbättrar inte bara vårt sätt att göra saker varje dag, vi utvecklar också visionära produkter och nya modeller för samarbete, allt för att kunna förbättra livet för medborgare och samhällen runt om i världen.

Läs vidare om några av våra hållbarhetsprogram och se varför vi så stolt står fast vid vår uppgift: Ingenjörsutveckling. Förbättra livskvalité.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB - 118214

Sedan 2020 har REHAU anslutit sig till FNs Globala Compact initiativ om företagsansvar och dess principer för de mänskliga rättigheterna, arbetskraft, miljö och antikorruption som är begått.

Ytterligare information: https://www.rehau.com/group-en/rehau-signs-un-global-compact

Våra viktigaste fokusområden

Cirkulär ekonomi, klimatneutral energiförsörjning, främjande av mångfald – detta är nyckelfrågor för oss på vägen mot ökad hållbarhet. Vi kommer inte att ta några genvägar – inte ens när det är extremt krävande. För REHAU är detta det enda sättet att säkerställa varaktig framgång – med vetskapen om att vi hjälper till att säkerställa livskvaliteten på planeten både för dagens och framtidens generationer. I linje med vårt påstående: Ingenjörsutveckling. Förbättra livskvalité.

Våra viktiga verksamhetsområden inom hållbarhet bygger på FN:s mål för hållbar utveckling:

Klimaziel_Vereinte_Nationen_08_schwarz

Växa hållbart

Att skapa hållbar och lönsam tillväxt är en del av REHAUs mission. Det finns två nyckelfaktorer till detta. För det första kan vi bara uppnå en sund tillväxt om vi förbättrar varje divisions lönsamhet. Vi vill också växa hållbart genom att erbjuda nya, innovativa produkter och lösningar som tillgodoser marknadens behov och löser problemet med krympande resurser.

På lång sikt: genomsnittlig årlig tillväxt på 1 till 3 %

Klimaziel_Vereinte_Nationen_10_schwarz

Främja mångfalden

Mångfald bildar en smältdegel där innovationer skapas. Vi värdesätter och uppmuntrar grupper med mångfald. Vi vill prioritera detta för alla anställda, utan några undantag, oavsett ålder, kön, bakgrund eller status. Att skydda jämställdheten står högst upp på vår agenda. Vi uppmuntrar också kvinnor att ta ledande befattningar, särskilt eftersom kvinnor fortfarande är väsentligt underrepresenterade i detta avseende på REHAU.

Öka andelen kvinnor i ledande befattningar från 10 % till 15 % fram till 2025 (jämfört med 2016)

Klimaziel_Vereinte_Nationen_12_schwarz

Drift av den cirkulära ekonomin

På lång sikt är cirkulär ekonomi det enda sättet att hantera begränsade resurser och minska våra produkters koldioxidavtryck. ”Cirkulär ekonomi” innebär att material stannar inom cykeln för gott och skapar så lite avfall och använder så lite energi som möjligt. För att åstadkomma detta kommer vi att utöka externa partnerskap och nätverk samt öka vårt tjänsteutbud.

Öka vår återvinningsgrad från 11 % till 15 % fram till 2025 (jämfört med 2016)

Klimaziel_Vereinte_Nationen_13_schwarz

Påskynda klimatskyddet

Med en innovativ, nätverksbaserad energiförsörjning kommer vi att göra vår del i kampen mot klimatförändringar. Vi vill ytterligare minska de absoluta koldioxidutsläppen i våra europeiska anläggningar. I åratal har vi infört åtskilliga åtgärder för att göra våra produktionsanläggningar mer energieffektiva och öka mängden grön energi som används. Vi vill fortsätta att driva användningen av förnybar energi.

Minska våra koldioxidutsläpp med minst 30 % (jämfört med 2018)Fler detaljerade frågor:Ladda ner faktarapporten för 2021

REHAU publicerar sin fjärde hållbarhetsrapport för 2021 baserad på riktlinjerna från Global Reporting Initiative.

Ladda ner faktarapporten för 2021

Cover-Nachhaltigkeitsbericht-2020-EN - 1086582


REHAUs hållbarhetsdokument och -certifikat

Partnerships and networks

50_SCL_LOGO_bg - 116516

Logo-Member-Diversity-Charta-Der-Vielfalt_en - 117619

DGNB_Logo_362777_0 - 362777
vinyl_verified_logo - 43822

Rewindo_Logo_447920_0 - 447920

MA-D972 - 113629

Hållbarhetsansvarig för REHAU-koncernen

Andreas Jenne

REHAU Industries SE & Co. KG
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Tyskland

Tel.: +49 (0) 9131 925 - 481
sustainability@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Ladda ner faktarapporten för 2021

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection