Dagvatten

Shutterstock_129205175 - 57172

Avlastning av avloppssystem, undvikande av avloppsutvidgningar, förebyggande av översvämningar, sänkning av avgifter – Det är mycket som talar för en säker, hållbar och ekonomisk hantering av dagvatten. Vårt byggmodulsystem RAUSIKKO Solution ger dig allt vad du behöver.

När avloppen svämmar över

Kraftiga skyfall, som har ökat den senaste tiden, medför nya utmaningar för infrastrukturen i städerna. Eftersom avloppsnäten överväldigas av dessa vattenmängder. Intelligenta lösningar som vårt kompletta program RAUSIKKO avlastar avloppssystemet, skyddar miljön – och hjälper till att spara pengar. De leder tillbaks vattnet på plats till det naturliga vattenkretsloppet. En självklar lösning som allt fler kommuner även lagligen föreskriver som en decentraliserad avrinning av ytvatten.
Fördelen för lokalbefolkningen: Avgifterna för hantering av nederbörd sjunker.

RAUSIKKO Solution: Det kompletta programmet för dagvattenhantering

Med RAUSIKKO Solution har vi utvecklat ett komplett program för hantering av dagvatten – med systemlösningar för alla områden inom dagvattenhanteringen. Från insamling via rening till avrinning.

Dina fördelar med RAUSIKKO Solution:

Tre gånger större lagringsvolymer

Med upp till 96 % lagringsvolymer lagrar boxdiken tre gånger så mycket vatten som kiseldiken.

En tredjedels jordutgrävning

För att uppnå samma lagringsvolym behöver man bara gräva ur en tredjedel så mycket jord. Stor lagringskapacitet på litet utrymme.

Enkel installation

RAUSIKKO passar för alla användningsområden: Avrinning, avvisning och lagring av dagvatten. Det passar för Box- och Mulden-Box-diken. Idealiska för användning vid bostäder och kommersiella byggnader, på logistikytor och parkeringsplatser, på gator och i utvecklingsområden.

Och RAUSIKKO går mycket fort att installera: Utan anslutningsklämmor. Våra inbyggda låsningskammar garanterar stöd och stabilitet.

Den kortaste vägen till en passande lösning

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection