Kulvertrör PE-Xa(Fjärrvärme)

Värmeförsörjning

Framtiden inom värmeförsörjning

Lagstiftarna har inlett uppvärmningsövergången: fossila bränslen ska fasas ut och försvinna. Nu ökar de skärpta energisparbestämmelserna trycket för uppvärmningsanläggningarna – med skärpta åtgärder för nya byggnader. Med miljövänliga alternativ i kombination med närvärmelösningar från REHAU kan miljökraven uppfyllas på lång sikt.

Varför flervärdiga lösningar för uppvärmningsnät?

  • ”Uppvärmningsnätlösningar” innebär en sammanslutning av flera kunder som får värme levererad i ett nätverk.
  • ”Flervärdig” innebär en förnuftig kombination av flera energikällor vid uppvärmning jämfört med individuell uppvärmning.

Nyttan:

Uppvärmningsnätlösningar är effektivare, mer ekonomiska och miljövänligare än flera enskilda system.

Zeichenflache 1 copy_2x - 53700873

Framtiden är flervärdig

Zeichenflache 1_2x - 53705874

Primära energifaktorer

Skillnader mellan fjärrvärme och närvärme

Fjärrvärmenät försörjer främst stora områden och energin färdas över stora avstånd. Närvärmenät sträcker sig över korta distanser, över ett märkbart färre antal mottagare och de är jämförelsevis små och kompakta. Användarnära.

Även anslutningseffekten skiljer sig åt. Hos närvärmenäten ligger den knappt över 2 MW och den genomsnittliga värmeförbrukningen är generellt inte högre än 0,5 till 1,5 MWh/(m*a).

Kontakt

Har ni frågor?

Kontakta oss

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection