Avrinning och avvisning

Platsbesparande

RAUSIKKO Box SX: Den perfekta platsbespararen för staden

NYHET: Maximal lagring vid minimal volym

Med RAUSIKKO Box SX kringgås platsproblem på trånga byggplatser, t.ex. i innerstadsområden. Alla boxelement levereras staplade på varandra och kan därmed förvaras platsbesparande på byggplatsen fram till installationen. Därigenom anländer endast en lastbil till byggplatsen istället för fyra, som tidigare.

Tack vare stapelbarheten hos boxelementen kan man med en dubbelpalett bygga upp en lagringsvolym för dagvatten på mer än 14 kubikmeter.

75 %
mindre lagringsplats

Med RAUSIKKO Box SX kringgås platsproblem på trånga byggplatser, t.ex. i innerstadsområden. Alla boxelement levereras staplade på varandra och kan därmed förvaras platsbesparande på byggplatsen fram till installationen. Därigenom anländer endast en lastbil till byggplatsen istället för fyra, som tidigare.

>14 m³
lagringsvolym per palett

Tack vare stapelbarheten hos boxelementen kan man med en dubbelpalett bygga upp en lagringsvolym för dagvatten på mer än 14 kubikmeter.

Den mångsidiga talangen: RAUSIKKO Box


Det centrala elementet i RAUSIKKO Solution

Tack vare den stora volymen på upp till 960 liter/m³ möjliggör den mellanlagring av dagvatten – underjordiskt och belastningsbart. Din planeringsfördel: Platsen ovanför diket är 100 % användbar – som t.ex. parkering eller tillfart.

RAUSIKKO Box

RAUSIKKO Box kan lagra upp till 960 liter dagvatten

på en kubikmeter volym. Kiseldiken har endast en volym på 300 liter.

KAN BELASTAS UPP TILL 60 TON

Med en RAUSIKKO Box kan du förlita dig på en extremt stabil dikesbox: Den är konstruerad för tung trafik med en total belastning på upp till 60 ton och kan installeras ner till ett djup på 4 meter.

100 % kostnadsfri service

Vi på REHAU erbjuder dig omfattande rådgivning och stöd i alla faser av ditt byggprojekt – från förplanering till instruktioner på byggplatsen.

Video RAUSIKKO Box SX

Ett system som kan det mesta: Den modulära byggsatsen RAUSIKKO

Avrinning eller avvisning – RAUSIKKO gör det enkelt att planera. Den modulära utrustningen passar för alla användningsmöjligheter inom dagvattenhantering.

Grafik Regenwasserversickerung - ZTB_00094 - 56637


Avrinning och avvisning

Avrinning på plats. En decentraliserad dagvattenhantering avlastar avloppssystemen och främjar nybildandet av grundvatten. Vi erbjuder lösningar för ofarliga, acceptabla och oacceptabelt nedsmutsade ytor.

Grafik Regenwasserrückhaltung - ZTB_00095 - 56585


Dagvattenavvisning

Lagra regnvatten och kontrollera avlopp – Lösningen när avrinning på plats inte är möjligt. Fördelen: De befintliga avloppssystemen avlastas – och en dyr utbyggnad av avloppssystemen krävs inte.

Våra experter ger dig stöd vid utvecklingen av den bästa lösningen för dig. Vår programvara för mätning hjälper dig vid planering av system för avrinning och avvisning.

Spolkanal

Rengöring utan kompromisser

Många lösningar för avrinningsboxar låter grov- och finsmuts rinna av nästan obehindrat. Högtryckstvättcykler fördelar sedimenten inne i diket och pressar in det i fiberduken. Dikets prestanda minskar.

Den integrerade spolkanalen – en ren affär

Vi har utrustat vår RAUSIKKO Box med en integrerad, högtrycksspolbar rengöringskanal. Den fångar upp inspolade sediment i en sluten flödessula. En regelbunden rengöring förlänger livslängden och avrinningsprestandan hos din blocklagrare.

Video: Inspektion och rengöring av ett RAUSIKKO Box-dike

Titta här hur effektivt och enkelt det är att rengöra ett RAUSIKKO Box-dike:

Ännu mer långlivat blir diket med förinstallerade rengöringselement som RAUSIKKO HydroClean eller RAUSIKKO HydroMaxx.

Funktionsboxar med spolkanal

Funktionsbox med spolkanal finns även som högbelastningsbox och halvhög box.

RAUSIKKO Box 8.6 SC
Lagringsbox med funktion: Den integrerade spolkanalen möjliggör en optimal rengöring av diket

RAUSIKKO Box 8.6 HC
Högbelastningsbox med funktion: den integrerade spolkanalen möjliggör en optimal rengöring av diket – speciellt vid höga belastningskrav och statisk säkerhet

RAUSIKKO Box 8.3SC
Halvhög lagringsbox med funktion: Klarar lagringsvolymer på halva höjden och möjliggör en optimal rengöring av diket tack vare den integrerade spolkanalen.

Belastning och säkerhet i en ny dimension

RAUSIKKO högbelastningsbox klarar särskilt hårda utmaningar:

Upp till 60 ton

vertikal och horisontell belastning säkerställer stabilitet och säkerhet

Redan vid 0,8 m övertäckning

möjliggörs höga belastningar, som t.ex. för lastfordon.

Over 6 m

Installationsdjup möjligt

Högbelastningsboxar

RAUSIKKO Box 8.6 H
Högbelastnings-lagringsboxen för höga belastningskrav och statisk säkerhet

RAUSIKKO Box 8.6 HC
Högbelastningsbox med funktion: den integrerade spolkanalen möjliggör en optimal rengöring av diket – speciellt vid höga belastningskrav och statisk säkerhet

Video: RAUSIKKO belastningstest med kran

Högbelastning erbjuder säkerhet: I det praktiska testet klarar RAUSIKKO högbelastningsbox belastning av en 48 ton tung kran utan problem.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection