Information om dataskydd

REHAU informerar om dataskydd

Vi på REHAU är glada att du tittar in på vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. För oss är det självklart att dina privata uppgifter skyddas och att du känner dig trygg när du besöker våra internetsidor. Vi ser alltid till att dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress är säkra i våra affärsprocesser. Vi bedriver våra webbaktiviteter i enlighet med gällande lagar för dataskydd och datasäkerhet. 

Denna information om dataskydd riktar sig till alla personer vi interagerar med, däribland kunder, besökare på vår webbplats, användare av våra applikationer, andra användare av våra produkter eller tjänster och besökare på våra anläggningar, hos våra återförsäljare eller våra administrationscentrum (här benämnda ”du” eller ”dig”).

Nedan får du veta mer om vilken information vi registrerar utöver detta och hur vi hanterar den. Webbsidor som tillhör REHAU AG + Co kan innehålla länkar till andra leverantörer som inte omfattas av denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Nedanstående ställen kontrollerar att föreskrifterna för dataskydd följs, och vem som helst kan vända sig dit.

Dataskyddsombudet hos REHAU AG + Co:

Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Germany
Telefon: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Box 8114
S-104 20 Stockholm
Tlf.: +46 8 657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

1. Namn och adress till ansvarigt ställe

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
D-95111 Rehau
Handelsregister vid Amtsgericht Hof (lokal domstol), HRA 2232
momsregistreringsnummer: DE 132 944 654

2. Ändamålen för bearbetningen samt rättslig grund

Vi samlar aldrig in personuppgifter via våra webbsidor utan din vetskap. Du bestämmer själv om du vill uppge sådana uppgifter inom ramen för en registrering, beställning eller undersökning.

I den utsträckning REHAU bearbetar personuppgifter gäller detta särskilt ditt namn och dina arbetsrelaterade kontaktuppgifter som företag, funktion, telefonnummer eller e-postadress.

Om du lämnar uppgifter inom ramen för ett godkännande kan du när som helst återkalla detta godkännande för användning av dina uppgifter. Vi behandlar dina uppgifter på korrekt sätt ända tills du återkallar ditt godkännande.

Generellt använder vi dina personuppgifter baserat på 6 art. 1 st. f p. DSF för att besvara din förfrågan, handlägga din order eller ge dig tillgång till särskild information eller erbjudanden.

För att vi ska kunna vårda vår relation till kunden kan det också vara nödvändigt för oss att registrera, bearbeta eller lämna ut dina personuppgifter till t.ex. företag inom REHAU-gruppen. Det blir då lättare att tillmötesgå dig i dina önskemål eller förbättra våra produkter och tjänster.

Du kan när som helst invända mot denna användning av skäl som beror av din aktuella situation.

Utöver detta använder vi (eller en tredje part på uppdrag av oss) dessa uppgifter inom ramen för existerande affärsrelationer eller i enlighet med ett godkännande, i syfte att ge dig information om REHAU-erbjudanden som kan vara till nytta för din verksamhet eller för att delta i online-undersökningar som ger oss vägledning kring hur vi på ett bättre sätt kan möta dina krav.

Du kan självklart när som helst invända mot att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

Vi respekterar självklart om du inte vill lämna ut personuppgifter för att vi ska kunna upprätthålla en god kundrelation – särskilt när det gäller direktreklam och marknadsundersökningar. Vi kommer självklart inte att sälja dina personuppgifter vidare till en tredje part eller kommersialisera dem på annat sätt.

Vidare bearbetar vi uppgifter för att ingå, fullfölja och avsluta ett avtalsförhållande (6 art. 1 st. b p. DSF). Det kan bli nödvändigt för oss att lämna ut uppgifter till tredje part som vi använder för att ta fram offerter och fullfölja avtalet. I den mån datainhämtningen sker för att bearbeta din förfrågan resp. genomföra ett avtal meddelar REHAU dig alltid vilka uppgifter som är absolut nödvändiga.

Förutom registrering av dina uppgifter via våra kontaktformulär på vår webbplats samlar vi in uppgifterna för de nämnda ändamålen även direkt från dig eller via allmänt tillgängliga källor.

3. Så här länge lagras dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det krävs för det ändamål de insamlades för eller så länge lagstiftningen påbjuder eller myndigheterna föreskriver detta. Vi raderar eller spärrar dina uppgifter direkt när de inte längre behövs.

Vi raderar eller spärrar också dina uppgifter omedelbart om du återkallar ditt godkännande eller om du gör en berättigad invändning mot bearbetningen.

4. Planerad utlämning av uppgifter till tredje land

För de ändamål som anges i denna integritetspolicy kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra REHAU-bolag. De andra bolagen kan använda dina personuppgifter i eget intresse i samma syfte som vi använder dem. I synnerhet kan dessa personuppgifter bearbetas i nämnda syften i eget intresse. Inom REHAU-gruppen får medarbetarna åtkomst enbart till personuppgifter om detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dataöverföringen till dotterbolag utanför EES sker antingen baserat på ett beslut om lämplighet från kommissionen (45 art. 3 st. DSF) eller baserat på standardklausuler för dataskydd (46 art. 2 st. c p. DSF, som inkluderar lämpliga garantier för de som berörs. Texten i standardklausulerna för dataskydd är publicerade på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till en tredje part utanför REHAU-bolagen för att kunna använda oss av tekniska och organisatoriska tjänster som vi behöver för att uppfylla nämnda ändamål eller för att driva vår övriga verksamhet. Våra tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att uteslutande bearbeta personuppgifterna på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner. Våra tjänsteleverantörer förbinder sig också att följa de tekniska och organisatoriska rutiner som säkerställer att personuppgifterna skyddas. Om tjänsteleverantören befinner sig i ett land där de tillämpliga lagarna inte föreskriver något personuppgiftsskydd som är jämförbart med Europeiska unionens rätt, sluter vi avtal som säkerställer att tjänsteleverantören i fråga upprätthåller den lagstadgade nivån för dataskydd (standardklausuler för dataskydd resp. EU-US Privacy Shield Framework). Mer information om detta kan du få av vår dataskyddsansvarige.

5. Användning av SnapEngage live chatt-verktyg

Denna webbsida använder SnapEngage, en live chatt-tjänst tillhandahållen av SnapEngage, LLC. SnapEngage använder cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Den genererade informationen överförs uteslutande till SnapEngages server i EU, där den lagras för att din användning av chatten ska kunna analyseras och rapporteras till oss. SnapEngage lämnar också ut denna information till en tredje part i den utsträckning lagstiftningen kräver det och i den utsträckning en tredje part ska bearbeta dessa uppgifter på uppdrag av SnapEngage. SnapEngange kommer under inga omständigheter att koppla ihop din förkortade IP-adress med andra uppgifter från SnapEngage. Du kan läsa mer i SnapEngages information om dataskydd här: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage kommer att vidarebefordra dessa uppgifter till oss när de uppmanas till detta. Dessa uppgifter används endast internt, eventuellt också för att initiera kontakt.

6. Användning av Google Analytics webbanalystjänst

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen överförs normalt till en av Googles servrar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer Google dock först att förkorta din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Din fullständiga IP-adress överförs endast i undantagsfall till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter för aktiviteter på webbplatsen, och för att kunna tillhandahålla webbplatsens operatör ytterligare tjänster som är relaterade till användning av webbplatsen och internet. Den IP-adress som överförs av Google Analytics från din webbläsare kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en inställning för detta i din webbläsarprogramvara. Tänk dock på att du, om du gör denna inställning, eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att de data som cookies genererar och som är kopplade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och lämnas ut till Google eller att Google bearbetar dessa data. Ladda i så fall ned och installera det insticksprogram till webbläsaren som finns tillgängligt på länken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Du kan förhindra att Google Analytics registrerar dina data genom att klicka på följande länk. Då används en opt out-cookie som förhindrar framtida registrering av dina data när du besöker webbplatsen: Avaktivera Google Analytics

Nærmere oplysninger om brugerbetingelser og databeskyttelse kan findes på https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://policies.google.com/?hl=sv. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på vores website er udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).

7. Användning av etrackers webbanalystjänst

På denna webbplats använder vi teknik som tillhandahålls av etracker GmbH för att samla in och lagra data i marknadsförings- och förbättringssyfte. Av dessa data går det att skapa en användarprofil under pseudonym. För detta kan cookies användas för att webbläsaren ska identifieras. De data som samlas in med etracker-teknik används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kopplas inte ihop med personuppgifter via den som döljer sig bakom pseudonymen om inte personen ifråga lämnat sitt godkännande till detta. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av datainsamling och -lagring. Då kommer ingen framtida insamling eller lagring ske: avaktivera etracker

8. Användning av Facebook-insticksprogram

På vår webbplats använder vi ”användarbeteende-pixlar” från Facebook Inc Det gör att vi kan spåra användarnas beteende efter att de klickat sig vidare från en annons på Facebook till leverantörens webbplats. I och med detta kan vi analysera Facebook-annonsernas effekt för statistiska och marknadsföringsmässiga ändamål och bidra till att förbättra framtida reklam. Datan som samlats in är anonym för oss och utgör alltså inget underlag för att identifiera användaren. Dock sparas och bearbetas datan av Facebook så att det finns en koppling till respektive användarprofil, så att Facebook kan använda datan för egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning: https://www.facebook.com/about/privacy/
Datan gör det möjligt för Facebook och deras partner att aktivera annonser på och utanför Facebook. I detta syfte kan även en cookie sparas på din dator.

9. Användning av YouTube-insticksprogram

Vi använder bland annat insticksprogram från YouTube LLC (representerade genom Google Inc.) för att integrera videor på vår webbplats. När du använder vår webbplats skapas en koppling till YouTubes servrar och insticksprogrammet visas. På så sätt överförs information till YouTubes servrar om vilka av våra sidor du har besökt. Om du då är inloggad som medlem på YouTube kopplar YouTube ihop denna information med ditt personliga användarkonto. När du använder insticksprogrammet eller när du har klickat på startknappen för en video, kopplas även denna information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna informationskoppling genom att du, innan du använder våra webbsidor, loggar ut från ditt YouTube-konto samt andra användarkonton i företagen YouTube LLC och Google Inc. och raderar relevanta cookies från dessa företag. Du kan ta del av mer detaljerad information om YouTubes (Googles) databearbetning och dataskydd på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

10. Användning av Microsoft-insticksprogram

Vår webbplats använder conversion tracking från Microsoft Corporation. Microsoft Bing Ads sparar en cookie på din dator om du klickar dig vidare från en Microsoft Bing-annons till vår webbplats. Microsoft Bing och vi kan på så sätt se att någon har klickat på en annons, kommit vidare till vår webbplats och landat på en tidigare definierad målsida (conversion-sida). Vi får bara veta det sammanlagda antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan kommit vidare till conversion-sidan. Ingen personlig information om användarens identitet utlämnas. Om du inte vill vara föremål för denna spårning kan du blockera den cookie som är nödvändig för detta – till exempel i inställningarna i din webbläsare, där du kan avaktivera automatiskt sparande av cookies. Ytterligare information om dataskydd och om cookies som används av Microsoft Bing finner du på Microsofts webbplats: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement/

Automatiskt insamlad information som inte är personrelaterad

När du besöker vår webbplats görs ibland en automatisk lagring av information (alltså inte i samband med en registrering) som inte kan knytas till en specifik person (t.ex. använd webbläsare och operativsystem, domännamnet på den webbsida du kom ifrån, antal besök, genomsnittlig besökstid, öppnade sidor). REHAU använder denna information för att undersöka hur attraktiv vår webbplats är, så att vi kan förbättra innehållet. Om du besöker någon av våra webbsidor kan det hända att vi sparar information på din dator i form av en ”cookie”, vilket gör att du automatiskt känns igen vid nästa besök. Cookies gör det till exempel möjligt att anpassa en webbsida till dina intressen eller att spara ditt lösenord så att du inte måste skriva in det varje gång du loggar in. Om du generellt inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den raderar cookies från din hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar dig innan en cookie sparas.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på datorn, oftast utifrån en webbplats. Cookies uppfyller många syften. De är dock inte förknippade med någon risk eftersom de inte har någon ”aktiv” förmåga. De kan alltså inte utföra någonting som är skadligt. De innehåller nästan uteslutande information som är till för att internetanvändningen ska bli så bekväm som möjligt.

Klassiska exempel för vad en cookie kan göra: spara inloggningsuppgifter, säkra varukorg, användaranalys, formulärfält.
Information som kan sparas i cookies: livslängd, namn på server, Unique ID, innehållsdata.

Användning av cookies

  • Sessionscookies Sessionscookies är rent tekniska cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera friktionsfritt.
  • Spårningscookies Via spårningscookies analyseras användarens beteende under besöket på vår webbplats. Detta sker självklart anonymiserat. REHAU och ev. ansvarigt ställe får på så sätt värdefull information om hur webbplatsen används. Det gör det möjligt för REHAU och ev. det ansvariga stället att anpassa webbplatsen bättre efter besökarnas intressen.
  • Kommersiella cookies Förutom våra egna cookies använder vi cookies från tredje part. Det gör att vi kan visa personanpassad reklam på vår egen och andra webbplatser. Detta kallas ”retargeting”. Den utgår från din aktivitet på vår webbplats.

Datasäkerhet

Vi har tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten bearbetning och/eller mot oavsiktlig förlust, förändring, publicering eller åtkomst.

Dina rättigheter

Du har själv möjlighet att kontrollera så att REHAU följer de lagstadgade föreskrifterna för dataskydd. Du kan göra anspråk på följande:

  • Rätt till information
  • Rätt till upplysning och invändning
  • Rätt till rättelse, radering och begränsning
  • Rätt till dataportabilitet

Om du har frågor om dessa rättigheter som rör bearbetning av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud, som alltid finns tillgängligt om du vill ha upplysningar, ge feedback eller uttrycka klagomål. På begäran ger dig REHAU skriftlig information enligt gällande rätt om och i så fall vilka personuppgifter som finns sparade hos oss. Om det trots vår strävan efter att alla uppgifter är korrekta och aktuella skulle finnas felaktig information lagrad om dig, rättar vi denna på din begäran.

Engineering progress

Enhancing lives